Skip to main content

5 klíčových HR metrik pro optimalizaci výkonu a nastavení strategie

Pro úspěch každé firmy je zásadní efektivita HR. Aby se dosáhlo optimálního výkonu a stanovených cílů, je nutné sledovat a analyzovat relevantní metriky.

Jaké jsou klíčové HR metriky, které pomáhají v rozhodování a analýze dat v lidských zdrojích tak, aby bylo možné zvyšovat výkonnost firmy?

1. Průměrná doba obsazení pozic

Tato metrika měří, jak dlouho trvá obsazení volné pozice od otevření pracovního místa po jeho obsazení. Je klíčovým ukazatelem efektivity náborového procesu a schopnosti organizace reagovat na potřeby pracovního trhu.

Průměrná doba obsazení pracovních pozic v Evropě se uvádí 45 dní (dle Eurostatu). Délka se však liší dle odvětví a míry specializace dané pozice.

Optimalizace procesů náboru může zkrátit tuto dobu a tím snížit náklady spojené s obsazením pozic a minimalizovat negativní dopad na produktivitu.

2. Průměrná doba trvání zaměstnání resp. míra fluktuace pracovních sil

Měří průměrnou dobu, po kterou zaměstnanci zůstávají ve společnosti. Odchody ze strany zaměstnanců ukazují na míru jejich angažovanosti a spokojenosti. Vysoká míra fluktuace může značit nedostatečné zapojení zaměstnanců nebo problémy s kulturou firemního prostředí. Je třeba tuto metriku systematicky monitorovat i pro včasné identifikování příčin odchodu zaměstnanců.

3. Index angažovanosti zaměstnanců

Měří úroveň zapojení, loajality a spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředím. V Evropě se průměrný index angažovanosti pohybuje kolem 65 % (dle průzkumu European Working Conditions Survey).

Sledování tohoto ukazatele umožňuje identifikovat oblasti ke zlepšení a provést opatření k posílení zaměstnanecké angažovanosti. Na rozdíl od předchozích a následujících metrik se nejedná o ukazatel vázaný čistě na vyčíslitelné hodnoty. Při výpočtu míry loajality zaměstnanců vůči organizaci lze postupovat více způsoby:

 • Analýza fluktuace zaměstnanců v dané firmě je jedním z možných postupů. Čím nižší je míra fluktuace, tím vyšší je loajalita zaměstnanců. Výpočet je možné provést jako procentuální podíl zaměstnanců, kteří zůstávají ve společnosti po určitou dobu (např. 4 až 6 let a více) ve srovnání s celkovým počtem zaměstnanců.
 • Průzkum zaměstnanecké angažovanosti se provádí jako průzkum mezi zaměstnanci a je ukazatelem úrovně spokojenosti, loajality vůči firmě. Sestává se z otázek týkajících se vztahu zaměstnance k práci, firemní kultuře, vedení, možnostem rozvoje a dalším aspektům, které ovlivňují loajalitu. Index angažovanosti lze vypočítat jako průměrná odpověď na položené otázky nebo jako podíl zaměstnanců, kteří vyjádřili vysokou úroveň loajality (například na škále 1 až 5).

4. Poměr počtu personalistů k zaměstnancům

Odvíjí se od velikosti firmy, kdy nutně vysoký počet zaměstnanců neznamená nutnost početného HR oddělení, naopak malá firma ve fázi růstu může potřebovat výrazně více HR pracovníků ve vazbě na nábor. Pro výpočet poměru počtu personalistů k zaměstnancům lze použít vzorec: Počet HR/Počet zaměstnanců x 100. Poměr HR pracovníků k zaměstnancům dle evropských průzkumu vychází v rozmezí od 1:50 až po 1:200, v závislosti na velikosti, odvětví firmy a dalších faktorech (dle EAPM).

5. Příjem na zaměstnance

Ukazuje, jaký díl zisku firmy tvoří jeden zaměstnanec. Měřením zjišťujeme, zda je počet zaměstnanců dostatečný a zda příjem vykazuje růst. Nízké hodnoty mohou ukazovat na nedostatečnou efektivitu zaměstnanců. Výpočet je dle vzorce: Příjem na zaměstnance = roční zisk/počet zaměstnanců na plný úvazek.

Proč měřit a vyhodnocovat v HR

Pravidelné sledování a vyhodnocení těchto ukazatelů umožňuje získat data o efektivitě a výkonu fungování HR, rozpoznat trend a díky tomu se správně rozhodovat. Vedle nejčastěji používaných HR metrik existuje celá řada dalších, které firmy používají pro měření podle svých specifických potřeb, vyhodnocení a optimalizaci strategie lidských zdrojů v souladu s cíli a potřebami společnosti.

Mezi další HR metriky řadíme:

 • náklady na nábor
 • počet/kvalita kandidátů
 • náklady na vzdělání
 • frekvence povýšení
 • počet žen x mužů, průměrný věk ve firmě
 • spokojenost zaměstnanců
 • náklady vynaložené na absenci zaměstnanců
 • přesčasy
 • důvody odchodů zaměstnance

Význam interní komunikace pro lepší výsledky

Pro dosažení dlouhodobého úspěchu organizace je efektivní správa HR metrik klíčová. Přehled pěti výše používaných metrik zároveň popisuje oblasti, kde může efektivně pomoci využívání interní komunikace. V moderně fungujících společnostech je naprostá nezbytnost jít ve firemní komunikaci cestou digitalizace, která umožní efektivně zvyšovat informovanost a angažovanost zaměstnanců a zároveň zjednodušovat HR procesy.

Zaměstnanecký portál Plusco pro interní komunikaci je jednoduchá aplikace, která vtáhne vaše zaměstnance do firemního dění, pomůže budovat a posílit váš brand v rámci firmy, umožní získávat zpětnou vazbu a stane se dostupným pomocníkem pro vaše pracovníky v režimu 24/7 a to bez ohledu na velikost firmy a počet poboček.

Uživatelé mohou využít desktopovou nebo mobilní variantu aplikace. HR pracovníci mají k dispozici intuitivní prostředí pro administraci. A podle zvolené varianty je po technické stránce možné využívat systémové integrace na většinu HR, ERP a DMS.

Ohlédnutí za úspěšnou jarní HR konferencí v Hradci Králové

Během měsíce dubna uspořádal Svaz personalistů v Hradci Králové konferenci tematicky navazující na podzimní HR téma konferencí – Digitalizace procesů aneb 8 vylepšení vnitrofiremní komunikace a s Plusco týmem jsme opět nemohli chybět.

Rádi bychom se krátce ohlédli za touto úspěšnou HR akcí. Pokud pravidelně sledujete naše Plusco News, jistě vám neunikla naše pozvánka na ni. Konference proběhla v úterý 16. dubna 2024 v prostorách krajského zastupitelstva královéhradeckého kraje a sešlo se na ni přes sto HR manažerek a HR manažerů.

„HR konferenci jsme pořádali ve spolupráci s významným regionálním hráčem Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj,“ říká Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů. „Na takové významné HR akce zveme přednášet skutečné odborníky z praxe, kteří mohou účastníky konference konkrétními příklady dobře inspirovat,“ dodává.

Prezentovaná témata na konferenci

S odbornými přednáškami vystoupili David Borovec z BOROVEC LEGAL, Pavel Šumpík z Alveno, za Plusco náš Petr Mikšovič, Lenka Čerstvá z GRAPECARE, Martin Dechtar z Pluxee, Martin Kaleta z Human Capital s.r.o., Jelena Holomany z Mindwell, Honza Hýbl a Josef Lochman z CiriHK.

Aplikace Bappka – příklad úspěšné interní komunikace s PLUSCO

Přednáška připravena od Petra Mikšoviče byla věnována zavedení aplikace Plusco ve firmě Baumüller. Prezentace se zaměřila především na to, jaké měla společnost od aplikace očekávání, a jak se je podařilo naplnit. Zároveň demonstroval schopnost Plusca efektivně podpořit firemní brand libovolným názvem (V tomto případě vznikla Bappka) a barvami dle vizuálních požadavků klienta.

Plusco jako komunitní aplikace

Všichni účastníci konference získali přístup do aplikace Plusco, kterou využil Svaz personalistů po dobu konání konferencí již loni na podzim. I po skončení akce v aplikaci zůstávají aktuální informace, tematické průzkumy z oblasti HR, ale i fotografie z akcí a prezentace ke stažení.

Plusco jako jednoduchá HR aplikace pro firmy opět ukázala, že je nejen vhodným řešením interní komunikace, umí vtáhnout zaměstnance do firemního dění a povýšit interní komunikační procesy, ale svoji roli dobře zvládne i jako podpora komunit pro sdílení informací, podkladů a zpětné vazby.

Pro účastníky jsme přímo v aplikaci pořádali online soutěž o hodnotný dárkový set. Ze všech správných odpovědí, které se v aplikaci sešly, jsme vylosovali jednoho výherce. Ještě jednou gratulujeme výherkyni, kterou se stala Martina H. z Hradce Králové.

Na několik našich fotografií z konference se můžete podívat také zde.

AVA ROADSHOW 2024 a aplikace pro Helios

O tom, že aplikace mohou změnit vaše podnikání vás přesvědčí AVA ROADSHOW, která představuje partnerská řešení rozšiřující možnosti ERP systému Helios. Letošní ročník proběhne v květnu ve městech Hradec Králové, Brno a Praha. Inspirovat se zde budete moci novými možnostmi inovativních řešení pro váš Helios.

Jak od nás již víte, řešení Plusco je součástí AVAplace – široké nabídky podnikových aplikací pro uživatele Helios. Nabízené aplikace jsou zde vybírány tak, aby vhodně doplňovaly funkce tohoto ERP systému v různých oblastech firemního života od HR až po logistiku. A díky datovému propojení aplikace se vám data automaticky a bezpečně importují. Používání AVAplace je jednoduché a registraci i nákup aplikací zvládnete na pár kliknutí. Pokud byste však měli jakékoliv otázky k dispozici jsou vám proškolení odborníci.

Termíny a místa konání AVA ROADSHOW 2024

S aplikací Plusco budeme přítomni na AVA ROADSHOW 2024 v Brně a Praze a budeme se těšit na osobní setkání s vámi. Registrace je možná přes online formulář na této stránce. Vybírat můžete přímo místo a termín, kdy se budete chtít akce zúčastnit.

21. 5. 2024 HRADEC KRÁLOVÉ
K-triumf Resort Hradec Králové
Hustířanská 209 Velichovky 552 11

22. 5. 2024 BRNO
Impact Hub Brno
Cyrilská 7, 602 00 Brno-střed-Trnitá

29. 5. 2024 PRAHA
Zen Work Praha
Perlová 5 110 00 Staré Město

Program AVA ROADSHOW 2024

8:30 – 9:00    Příchod a zahájení akce

9:00 – 9:50     První blok prezentací

9:50 – 10:30   Přestávka a veletrh aplikací

10:30 – 11:20    Druhý blok prezentací

11:20 – 12:00   Přestávka a veletrh aplikací

12:00 – 12:30    Host (Téma Umělá inteligence)

12:30 – 13:00  Networking 

Co je AVAplace?

Díky platformě AVAplace si můžete systém Helios rozšířit o další aplikace z AVAplace programu, a to rychle a jednoduše. Právě tímto způsobem si můžete objednat také Plusco a zajistit si tak snadnou implementaci plnou výhod.
Zjistěte více o AVAplace v tomto videu.

Plusco pod lupou

A co všechno vám o sobě Plusco na stránce AVAplace prozradí? Všechno podstatné! Najdete zde popsány hlavní benefity aplikace, ale také zjistíte, za jakou cenu může být Plusco vaše – stačí zvolit počet zaměstnanců a portál vám zobrazí výši platby za všechny Plusco varianty. Poté už si stačí jen vybrat tu, která vám svými funkcemi nejvíce vyhovuje.

Proč je spojení AVAplace a Plusco pro vás přínosem?

Jedním z nejdůležitějších bodů naší spolupráce je datová integrace. Ta zajistí zjednodušení administrace uživatelů a jejich dat v Pluscu. Předání informací totiž díky tomu bude probíhat mezi systémy automaticky, a vy si tak nemusíte dělat těžkou hlavu s aktualizaci informací o zaměstnancích a uživatelích aplikace.

Plusco na (nejen) online setkání Weinhold Legal

Advokátní kancelář Weinhold Legal pořádá spolu s Pluxee a Plusco osobní setkání s personalisty, které bude přenášeno také online. Na akci se seznámíte s aktuální pracovněprávní judikaturou a informacemi o chystané flexibilní novele zákoníku práce, možnostech zaměstnaneckých benefitů a digitální interní komunikace.

Program

 • Tereza Knířová – Výsledky průzkumu: Trendy v benefitech pro rok 2024.
 • Eva Procházková – Aktuální pracovněprávní judikatura a informace o tzv. flexibilní novele zákoníku práce.
 • Petr Mikšovič – Jak můžeme díky digitální interní komunikaci zvyšovat výkon firmy.

Termín

Středa 10. dubna 2024, 15:00-17:00 hod. 

Registrace

Pro přihlášení na akci online vyplňte prosím tento registrační formulář nejpozději do 4. dubna 2024. Akce je bezplatná. Vzhledem k omezenému počtu míst bude v případě naplnění kapacity možnost registrace ukončena.

Pozvánka na akci:

Jak šel čas s aplikací Plusco

Plusco slaví – získalo totiž ochrannou známku!

Aplikace Plusco ušla od svého vzniku velký kus cesty. Historie se ale psala ještě před jejím narozením. Pojďte se seznámit s tím, jaké kroky ke vzniku Plusca vedly, s jakými výzvami se muselo popasovat a jak vypadá dnes.

Od individuálních řešení k aplikaci Plusco

Portály pro sportoviště, obchodní B2B portály nebo komunitní firemní portál Bezones. To byly první vlaštovky, díky kterým se začal vyvíjet náš zaměstnanecko-komunitní portál pod taktovkou společnosti SOVA NET. Časem jsme se začali primárně zaměřovat na problematiku komunit zaměstnanců. Klíčovou roli ve vývoji hrála spolupráce s Hyundai Motor Manufacturing Czech – nošovickým výrobním závodem, s kterým jsme společně převedli potřeby zaměstnanců do portálu Hyundai Plus. Ten firmě slouží jako hlavní komunikační kanál už několik let.

Původní název portálu pro interní komunikaci byl One Team. Postupně jsme připravili verze on-premise ve variantě Standard a Enterprise. Pro komunikační portál si klienti vždy sami mohli zvolit název podle firemního brandu. Postupem času jsme řešení rozšířili také o cloud a začal se psát počátek aplikace pod novým názvem Plusco.

Tři CO aneb jak vzniklo Plusco

Po dlouhých a pečlivých úvahách jsme nalezli zastřešující název, který vystihuje všechny priority aplikace a zrodil se název Plusco, jehož CO sdružuje tři pojmy klíčové pro vlastnosti portálu:

 • Community aneb lidské společenství, vlídnost, laskavost a družnost. Cílem našeho portálu je úspěšně propojovat komunitu ve firmě.
 • Communication jako komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Portál umožňuje předávat zprávy a oboustrannou zpětnou vazbu.
 • Cooperation neboli spolupráce je jedním z hlavních pilířů komunity. Portál nabízí možnost smysluplné, naplňující a úspěšné spolupráce pro všechny zaměstnance firmy.

Tato tři slova, která jsou obsažena v písmenech co v názvu Plusco představují stavební pilíře portálu. Naším posláním je tvořit bezpečné a snadno dostupné prostředí, které bude sbližovat zaměstnance, informovat je a zvyšovat jejich angažovanost.

Příchod aplikace Plusco

Zrození aplikace Plusco jsme oslavili ve velkém stylu. Její oficiální představení a křest proběhl 22. 9. 2021 na akci pro podnikatele MeetUp Z, kde také promluvilo několik zkušených speakerů. Mezi nimi například business navigátor Petr Pouchlý nebo kouč PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Podívejte se, jaká na akci vládla atmosféra:

Plusco rodina se stále rozrůstá

Dnes používá aplikaci Plusco jako hlavní komunikační kanál celá řada úspěšných a zaměřením různorodých firem, jako je například Retex, Essox, Oncomed nebo Baumüller.

Plusco se neustále rozvíjí a my se aktivně zajímáme o potřeby firem a našich klientů v interní komunikaci. Díky tomu stále přicházíme s novými moduly, které často přímo odpovídají na požadavky konkrétních firem. Tak tomu bylo například u portálu pro společnost Baumüller s názvem Bappka, pro který jsme vytvořili modul Objednávání obědů integrovaný na systém dodavatele stravování a objednávkový systém. Mezi další novější moduly reflektující aktuální potřeby patří Spolujízdy nebo Docházka.

Digitální komunikace s Pluscem

Jsme rádi, že se s naším portálem scházíme a diskutujeme o možnostech portálu s úspěšnými firmami, které mají zájem o digitalizaci interní komunikace. Právě k tomuto tématu také často za Plusco přednáší náš ambasador Petr Mikšovič, CEO SOVA HOLDING na mnoha HR akcích a konferencích.

Chcete své Plusco ve firmě i Vy? Kontaktujte nás a rádi s Vámi probereme možnosti.

Plusco na dubnové HR konferenci Svazu personalistů České republiky

Rádi bychom vás pozvali na HR konferenci, kterou pořádá Svaz personalistů ČR. Téma přinese možnost sdílet úspěšné projekty ve vylepšování vnitrofiremní komunikace a tipy realizovatelné i v nízkonákladových provozech, nebo ve veřejném a sociálním sektoru. 

Novelizace pracovně právních předpisů v oblasti digitalizace HR procesů otevírá dveře pro celou řadu vylepšení vnitrofiremní komunikace, významnou úsporu nákladů a našeho času, který pak můžeme věnovat lidem okolo sebe. 

Plusco na konferenci

Téma navazuje na listopadové výroční konference v Praze a Ostravě, které se v loňském roce setkaly s velkým úspěchem. S Plusco jsme byli součástí a potkat se můžeme i nyní v Hradci Králové.

Petr Mikšovič, CEO Sova Holding a ambasador komunikačního portálu Plusco představí na konferenci téma Jak lépe posilovat vztah k firmě prostřednictvím digitalizace interní komunikace.

K tématu doplňuje: „Témata jako digitalizace interních procesů, otevřená interní komunikaci, lepší vztah k firmě a relevantní komunikace se zaměstnanci jsou součástí moderní interní komunikace. Na případové studii výrobní firmy Baumüller se seznámíme s konkrétním očekáváním od zavedení komunikačního portálu. Ale také vyčíslíme výsledky a ukážeme největší přínosy jak pro HR oddělení, tak pro jednotlivé zaměstnance.”

Plusco jako partner konference

Plusco díky svým komunitním možnostem bude opět využíváno Svazem personalistů během konference pro sdílení informací se všemi účastníky. Přístup získají všichni účastníci konference v rámci registrace zdarma. Pokud jste se zúčastnili výročních konferencí již loni v listopadu a využívali jste na ni Plusco tak vězte, že již nyní v aplikaci najdete aktualizované informace k chystané dubnové konferenci

Rezervace

Místo si rezervujte přímo zde.

Pro účastníky je vstup ZDARMA (max. 2 osoby/ organizace).

Termín

Úterý 16. dubna 2024, 9:30-14:15 h

Hradec Králové, Krajský úřad

Přivítají Vás pohodlné prostory velké zasedací síně krajského zastupitelstva, s příjemnou dostupností MHD, zajišťující komfort a také skvělé pohoštění. Přijďte si pro pořádnou dávku nápadů a motivace.

Program konference

Tři bloky plné zkušeností pro Vaši HR práci.

09:0009:30
Příchod, prezence a ranní káva

09:3010:45
Úvodní slova a poselství: KÚ KHK, MPSV, SPČR
JUDr. David Borovec – digitalizace vnitrofiremní komunikace z pohledu pracovního práva (co už smíme, co se chystá)
Petr Mikšovič – jak můžeme lépe posilovat  vztah k firmě

10:4511:15
Přestávka, networking, občerstvení, přestávkový program

11:1512:35
Pavel Šumpík – jak ušetřit čas a dělat zaměstnance spokojenějšími
Lenka Čerstvá – vnitrofiremní komunikace se zahraničními zaměstnanci
Martin Kaleta – digitalizace náboru aneb na nikoho nezapomeneme
Martin Dechťár – digitalizace benefitů pokračuje a výsledky nejnovějšího průzkumu co zaměstnanci požadují

12:35–13:05
Přestávka, networking, občerstvení, přestávkový program

13:05–13:45
Jan Hýbl/Josef Lochman – podpora digitalizace, konkurenceschopnosti a inovací
Jelena Holomany – duševní zdraví jako snadněji dostupný benefit pro všechny
Jana Sklenářová – ocenění: Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

14:00–14:15
Diskuze, tombola a závěr

Konferencí provází Lukáš Zemánek.
Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na společné setkání!

Angažovaní zaměstnanci díky interní komunikaci – HR ON-LINE KÁVA 22. března

Rádi bychom vás pozvali na HR ON-LINE KÁVU s Petrem Mikšovičem na téma Využití digitalizace interní komunikace k vyšší angažovanosti zaměstnanců, která proběhne 22. března 2024 od 10:00 h do 10:45 h. Akci pořádá Svaz personalistů ČR a přihlásit se můžete přímo na jejich stránkách pod tímto odkazem. Členové SPČR se mohou registrovat zdarma.

Prezentace se zaměří na téma, jak díky digitalizaci HR procesů posílit angažovanost vašich zaměstnanců. Digitalizace a automatizace HR procesů je jedním z aktuálních témat a priorit mnoha firem. Od implementace nových technologií přitom nejčastěji očekáváme nejen snížení administrativní zátěže, ale také snížení nákladů. Nabízí se ale otázka, zda tento vývoj nebude mít negativní dopad na naše zaměstnance, respektive na jejich angažovanost, spokojenost, výkon a případně fluktuaci.

Firemní kultura, vztahy na pracovišti a komunikace jsou jedním z nejdůležitějších faktorů angažovanosti zaměstnanců. Jestliže tedy zavádíme nové aplikace, digitalizujeme HR procesy nebo automatizujeme některé činnosti, vždy bychom si měli položit následující otázky:

 • Jak to ovlivní naši kulturu a vztahy?
 • Můžeme změny využít k posílení komunikace?
 • Jak změny udělat tak, aby nepoškodily, ale naopak posílily vztah lidí k firmě?

Přinášíme vám několik pravidel, jak HR procesy digitalizovat a při tom posílit angažovanost vašich zaměstnanců.

 1. KOMUNIKACE
  – Včas a s dostatečným předstihem informujte zaměstnance o tom, co plánujete, co se pro ně změní a jaké to může mít výhody.
 2. ZAPOJENÍ
  Zaměstnanci budou na změny lépe reagovat, pokud je zapojíte už do přípravné fáze. Stačí mít skupinu testerů nebo ambasadorů, kteří vám zprostředkují názory z různých oddělení.
 3. PODPORA
  Nezapomeňte poskytnout zaměstnancům dostatečnou podporu, pokud se mají naučit pracovat s novými digitálními nástroji jako jsou školení, návody, nabídka osobní pomoci. Zaměstnance tak získají jistotu v tom, že nové technologie zvládnou.
 4. ZPĚTNÁ VAZBA 
  Požádejte zaměstnance o zpětnou vazbu a reagujte na ni. Nefunguje něco tak, jak by očekávali? Potřebují více informací? Uvítali by nějakou změnu v procesu? Ukažte lidem, že na jejich názoru záleží, a že chcete docílit win-win řešení.
 5. HRAVOST
  Vymyslete soutěž nebo připravte vtipnou komunikaci. Lidé se rádi baví, tak proč toho nevyužít?

Těšíme se na setkání na páteční HR ON-LINE KÁVĚ 22. března kdy si řekneme více k tématu jak z digitalizace vytěžit maximum a zároveň tím posílit angažovanost vašich zaměstnanců.

Jak na úspěšný onboarding?

První dny v novém zaměstnání jsou klíčové. Nováček se snaží rozkoukat a zjistit, jak to vlastně ve vaší firmě funguje. Proto by měl z vaší strany cítit stoprocentní podporu. Jak toho dosáhnout? Bez plánování a spousty práce se to neobejde… Nebo ano?

Aby se to vyplatilo…

Onboarding je jedním z nejnákladnějších, ale zároveň také nejdůležitějších HR procesů. Věděli jste, že patří k těm nejčastějším důvodům pro opuštění zaměstnání? Většina odchodů ve zkušební době je způsobena tím, že noví zaměstnanci ztratí důvěru ve firmu, v procesy, či v kolektiv. Můžete tomu ale snadno zabránit.

S komunikačním portálem Plusco je onboarding hračka!

Jak řešit onboarding moderně, zábavně a zároveň efektivně? Aplikace Plusco slouží jako komunikační portál a zaměstnavatelům nabízí perfektní způsob, jak nováčkům ve firmě podat pomocnou ruku a jednoduše jim na pár kliknutí předat důležité informace nebo ukázat, jak firma funguje.

Informace na jednom místě a dostupné 24/7 nejen pro nováčky

Díky aplikaci Plusco máte ve firmě všechny potřebné informace dostupné přehledně na jednom místě a to kdykoliv váš zaměstnanec potřebuje najít odpověď.

Výroba, personální nebo účetní?

Občas je těžké se ve změti nových jmen rychle zorientovat. V modulu aplikace Kontakty jsou k nalezení všichni, na koho může nováček ve firmě narazit. Jméno, pozice, ale také e-mail, či telefon – díky tomu je snadné se spojit s tím, koho právě potřebuje. A k tomu, aby bylo ve firemních vztazích ještě více jasno, slouží modul Organizační struktura, kde jsou podrobně znázorněny vzájemné vazby mezi pozicemi.

S komunikací nejdál dojdeš…

Největším problémem je, pokud při onboardingu selže komunikace. Každého otráví, pokud se hned v prvních pracovních dnech nedozví, co se od něj čeká nebo jak to ve firmě chodí. K tomuto účelu můžete využít modul Zprávy, kde nový zaměstnanec snadno najde, co se právě ve firmě děje.

V modulu aplikace Zprávy (stejně jako u dalších modulů) určitě oceníte také možnost cílení – díky němu totiž můžete vytvořit obsah, který chcete zamířit pouze na nové zaměstnance. Předání všech informací k nástupu je tak velmi jednoduché a efektivní!

Přijměte zpětnou vazbu!

Dotazníky jsou modul, který vám pomůže zjistit vše, co vás ohledně nástupu nováčka zajímá. Ptejte se na to, jak je s onboardingem spokojen, co mu na pracovišti chybí nebo jestli mu je zatím všechno jasné.

Zároveň ale poskytněte zpětnou vazbu svému novému zaměstnanci i vy. Buďte upřímní a nenechávejte si nic pro sebe – jedině tak vám bude nováček důvěřovat a dojdete ke společnému porozumění.

Zvládněte onboarding s Pluscem!

Ušetřete na onboardingu – urychlete adaptaci nováčků díky mobilní aplikaci Plusco! Plusco šetří firmám nejen čas, ale také peníze. Zjistěte, jak může ušetřit i vaše firma. Rádi s vámi probereme možnosti přímo na míru vaší firmě.

Inspirativní HR snídaně v Brně od Alveno

Začněte svůj den načerpáním nových inspirací a nápadů s šálkem kávy! Zveme vás na akci Inspirativní HR snídaně, kterou pořádá společnost Alveno již 28. února v Brně, a na které se můžete potkat také s námi.

Na co se můžete těšit?

Skvělá snídaně, lahodná káva, příjemná společnost, výhled na Brno a zkušení speakeři s aktuálními tématy. To vše vás čeká na akci Inspirativní HR snídaně od Alveno!

Hovořit se bude o tom, jak jednoduše digitalizovat personální procesy, kolik díky digitalizaci dokážete ušetřit nebo jak vám digitalizace pomůže s firemní kulturou.

Za Plusco přijal pozvání Petr Mikšovič, který posluchačům u snídaně naservíruje “5 tipů na interní komunikaci aneb Jak zlepšit vztahy se zaměstnanci prostřednictvím digitální komunikace”.

Petr Mikšovič

Všudepřítomná digitalizace začala jednoznačně zasahovat i do interní komunikace ve firmách a vyvstávají časté otázky jestli je to správně, či jak digitalizace odosobní komunikaci, nebo ji právě vylepší. Interní komunikace je velmi žhavým tématem a díky zkušenostem s digitalizací interní komunikace ve firmách jako Hyundai Motor Manufacturing Czech, Baumüller, GZ Media, Oncomed, Ytong (Xella) a jiných, si ukážeme praktické tipy jak digitalizaci využít ke zlepšení a zjednodušení interní komunikace.

Za Alveno promluví Tomáš Foltas o tom, že “Čas je to nejcennější, co máte… neplýtvejte jím!”. 

Tomáš Foltas

Čas je nejdražší komodita, kterou ve firmě máte, není to jen Váš čas, ale i čas ostatních kolegů. Žijeme v 21. století a stále existuje ve firmách oddělení, které není digitalizováno. Vedle digitalizace komunikace, skladů, výroby a ostatních provozů je právě HR oddělení jedno z nejvíce zatížených administrativou. Tomáš s kolegou z docházkového a HR systému Alveno Vám v praxi ukáže, jak snadno ušetřit desítky hodin měsíčně.

Dalším hostem je Patrik Bartko, který bude hovořit na téma “Zdravé zvládání stresu a emocí”.

Patrik Bartko

Patrikovo profesní působení spočívá v pomoci organizacím dosahovat jejich požadovaných cílů a výsledků. Věnuje se podnikové strategii, managementu, procesům, psychologii komunikace a mnohému dalšímu. Ve zvoleném tématu prezentace se zaměří na rizika frustrace a stresu při nesprávném nastavení interní komunikace. Ta mohou vést až k vyhoření a třeba výpovědi.

Registrujte si své místo včas!

Přihlaste se na akci na webu Alveno zde. Snídaně je pro personalisty ZDARMA, kapacita je ale omezena.

HR snídaně Alveno

Budeme se těšit na společné setkání poslední únorovou středu v Brně!