Jak na efektivní firemní vzdělávání?

Někdo nad ním mávne rukou, pro někoho je podmínkou spokojenosti v zaměstnání. Na firemní vzdělávání se pohledy zaměstnanců i zaměstnavatelů různí. Faktem ale je, že pokud je s firemním vzděláváním nakládáno správně, může zvýšit nejen spokojenost zaměstnanců, ale také hodnotu společnosti. Jak vzdělávací aktivity nastavit tak, aby pomohly vaší firmě efektivně růst?

Proč je firemní vzdělávání nutnost

Dobrý vzdělávací program může vaší firmě výrazně přilepšit. Zaměstnancům dodá vzdělávání směr a pomůže jim se dále rozvíjet, především v proměnlivých oblastech, kde je nutné znalosti neustále rozšiřovat. Navíc zvýší jejich celkovou motivaci a přispěje k lepší atmosféře v práci.

Vzdělávání ale může být také velkou motivací pro zájemce o práci, protože právě možnost se ve svých znalostech a dovednostech dále rozvíjet často stojí za změnou zaměstnání.

A co z toho bude mít vaše firma? Zaměstnance, kteří jsou špičkami ve svém oboru a dokážou se zorientovat v neustále se měnícím prostředí.

Plán a strategie

Abyste z firemního vzdělávání vytěžili co nejvíc, je důležité proces připravit. Zamyslete se především nad tím, které znalosti či dovednosti hrají prim v každém z vašich oddělení ve společnosti a jaké je zaměření či pracovní náplň jednotlivých pozic. Vhodné je se pravidelně se svými zaměstnanci scházet a zmapovat oblasti, na kterých by bylo dobré u daného jedince zapracovat, a to jak v kontextu růstu jeho, tak firmy.

Stanovte si také cíle – čeho chcete vzděláváním dosáhnout a kam vaši firmu přesně posune. Formulujte je ale tak, abyste byli schopni později měřit efektivitu svého plánu.

Možnosti vzdělávání

Vzdělávání může probíhat prezenčně, tedy offline; nebo online, tedy na dálku. Jaké mají oba typy výhody?

 • Offline školení dává zaměstnancům možnost se přímo na místě ptát lektora a navíc může díky změně prostředí působit přímo zážitkově. Pro lektora je také v této formě jednoduší posluchače zaujmout a motivovat k zapojení se do výkladu.
 • Online kurzy jsou výhodné v tom, že si je může zaměstnanec pouštět na základě svého tempa a časových možností. Navíc není potřeba přítomnost lektora, takže firma ušetří.

Vzdělávání vždy po ruce

Na vzdělávání v SOVA HOLDING klademe velký důraz. V rámci našich aktivit se věnujeme také profesionálnímu pořizování záznamů a webinářů se zkušenými lektory. Tyto výstupy je možné jednoduše vložit do komunikační aplikace Plusco a tím kurzy zpřístupnit zaměstnancům. Díky možnostem cílení a úpravě oprávnění je navíc možné zpřístupnit daný obsah pouze vybraným zaměstnancům či oddělením.

Zaměřeno na whistleblowing

Představte si, že víte něco, co byste nejspíš vědět neměli.

Řekněme, že jste v práci viděli nebo slyšeli něco, co vás šokovalo. Něco neetického. Nesprávného.

Půjdete s tím ven? Báli byste se ztráty své práce?

V těchto situacích přichází na scénu whistleblowing.

Odhalení nekalých praktik

Pojem whistleblowing rezonuje společností především díky novému zákonu. Ten ukládá všem společnostem nad 25 zaměstnanců povinnosti s tímto termínem spjaté. Co si ale pod tímto pojmem představit?

Whistleblowing je oznámení neetických, nezákonných či korupčních praktik v rámci organizace. To má na svědomí whistleblower – člověk, který si daného problému všimne a nahlásí ho. Takovým člověkem bývá většinou zaměstnanec nebo zákazník dané firmy.

Na co je potřeba myslet?

Jak již bylo řečeno: organizace s více než 25 zaměstnanci (nebo každý zadavatel veřejných zakázek) mají na základě zákona splňovat konkrétní povinnosti. O jaké se jedná? Mezi základní požadavky patří nastavení procesu pro příjem oznámení, jejich prověření a evidenci. V rámci tohoto procesu je nutné jmenovat zaměstnance, který bude za prověření všech hlášení zodpovědný. Důležité je potom především zavedení interního kanálu pro oznámení od svých zaměstnanců, přičemž každý podnět musí být pečlivě prošetřen. Dokumentovány musí být také kroky k nápravě daného problému.

Whistleblower neboli oznamovatel musí mít přitom zajištěnou nejen anonymitu, ale také jistotu, že proti němu nebudou zavedena žádná odvetná opatření, jako je ukončení pracovního poměru nebo jakákoliv jiná forma „trestu“.

Když dojde k porušení

Obcházet zákon se nevyplatí: Pokud nedojde ze strany firmy k dostatečnému prošetření oznámení nebo nebude ochráněna osoba whistleblowera, hrozí společnosti pokuta až ve výši 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Jaký interní kanál zvolit?

Existuje hned několik možností pro oznamování. Může se jednat o e-mail, telefon nebo webovou platformu. Poslední jmenovaný způsob je oblíbeným řešením, a to díky jeho přístupnosti 24/7 odkudkoliv a schopnosti udržení 100% anonymity oznamovatele.

Proč se to vyplatí?

Mít whistleblowing pod kontrolou je dobré nejen kvůli hrozící pokutě za nedodržení zákona, ale také z důvodu růstu a efektivního chodu vaší firmy. Často totiž takové oznámení může vést k lepšímu pracovnímu prostředí a rozvoji firemní kultury. Díky opatření pro whistleblowing tak budou zaměstnanci spokojenější a vy snížíte nežádoucí fluktuaci.

Whistleblowing a Plusco

Důležitost whistleblowingu si uvědomujeme i my – proto v současné době v našem portálu pro interní komunikaci Pluscodokončujeme řešení pro whistleblowing splňující požadavky zákona.

Máte stále více aplikací pro zaměstnance? Integrujte!

Na trhu zaměstnaneckých aplikací se objevují nové a nové platformy, které slibují zjednodušení firemních procesů, úsporu času a peněz, snížení množství administrativy či zvýšení angažovanosti zaměstnanců. Každá aplikace má ale svoje specifické zaměření a řeší obvykle pouze dílčí oblast – benefity, objednávání obědů, docházku nebo onboarding. Kolik takových systémů už vaši zaměstnanci používají? A kolik jich musíte samostatně administrovat? Je jasné, že v takovém případě se nikomu do zavádění nových aplikací nechce, protože sice na jedné straně část procesů zjednoduší a zrychlí, na straně druhé ale přidají nemalý kus práce personalistům.

Chcete-li si život skutečně zjednodušit, řešením pro vás může být integrace. Propojení jednotlivých aplikací totiž zajistí komunikaci mezi systémy. Zaměstnanec tak má pouze jednu aplikaci, ve které si vše přečte a vyřeší. Vy jako administrátor zase zadáváte informace o uživatelích pouze do jednoho systému.

Integrace s vaším HR systémem, kde máte všechna data o zaměstnancích, je základ. Tím ale možnosti nekončí. Představte si aplikaci, ve které si zaměstnanec přečte firemní zprávy, přihlásí se na školení, podívá se na aktuální čerpání benefitů, požádá si o dovolenou a objedná si oběd. Uživatel má pouze jednu aplikaci, ve které má vše potřebné. Nemusí přecházet do jiných systémů nebo se jinam přihlašovat. Aplikace přitom komunikuje s dalšími platformami, které ve firmě používáte.

V rámci aplikace Plusco pro naše zákazníky realizujeme i velmi individuální požadavky na integraci s dalšími systémy. Nejde totiž jen o funkční propojení dvou systémů, ale také o uživatelskou přívětivost pro každého zaměstnance, který bude aplikaci denně používat.

Chcete vědět, co všechno může umět vaše Plusco? Zajímá vás, jak Plusco propojit s vašimi stávajícími systémy? Kontaktujte nás!

Zjednodušte si plánování událostí s aplikací Plusco

Ať už plánujete školení nebo firemní večírek, většinou potřebujete, aby se vám zaměstnanci na tyto události přihlásili (potvrdili účast). Pokud tuto agendu řešíte přes email nebo papírový formulář, jistě jste zažili situaci, kdy se v seznamu účastníků ztrácíte. Zaměstnanci se přihlašují, odhlašují, ptají se opakovaně na nejrůznější detaily akce, nepamatují si, na kdy se vlastně přihlásili. Jednoduše noční můra pro každého člověka, který má organizaci událostí na starost. 

Modul plánování událostí

V aplikaci Plusco máte k dispozici modul pro plánování událostí, který vám výrazně sníží administrativní zátěž spojenou s plánováním.  K základním informacím o určité události jako je termín, popis, místo konání apod., si můžete nastavit i maximální počet účastníků nebo od kdy do kdy se zaměstnanci mohou přihlašovat. 

Zn. Jednoduše a rychle!

Zaměstnanec v aplikaci jednoduše a rychle najde informaci, na jaký termín se přihlásil a událost vidí ve svém kalendáři. Současně se z události může také odhlásit aniž by musel kontaktovat personální oddělení nebo člověka odpovědného za danou událost. 

Kouzlo dotazníků

Ke každé naplánované události můžete připojit i libovolný dotazník. Potřebujete-li např. před školením posbírat od účastníků jakékoliv informace, nemusíte je posílat emailem nebo jednotlivé účastníky osobně kontaktovat. Plusco vám celý tento proces automatizuje a zjednodušuje. A to nejpodstatnější: Celkový čas, který organizaci událostí musíte věnovat, se tak výrazně sníží

Interní komunikace jako odraz firemní kultury

Firemní kultura je dnes velmi diskutovaným pojmem. Pracovní atmosféra, vztahy a hodnoty ve firmě mají totiž velký vliv na produktivitu či angažovanost zaměstnanců. Tento fakt si naštěstí uvědomuje stále více firem. Na co ale mnohdy zapomínají je, že má firemní kultura obrovský vliv také na interní komunikaci. Právě v ní se totiž odráží hodnoty a přístup k zaměstnancům.

Poznejte firemní kulturu skrze ty správné otázky

Firemní kultura může být pro řadu lidí příliš obecný a těžko uchopitelný pojem. Kde a jak začít, pokud chci kulturu firmy poznat, pochopit a případně měnit? Podíváte-li se na to, jak funguje interní komunikace z pohledu formy i obsahu, dostanete současně obrázek firemní kultury. Klíčové jsou otázky jako: 

 • Jak firma komunikuje se zaměstnanci?
 • Jak mohou zaměstnanci komunikovat s firmou?
 • Mají možnost se ptát nebo dávat zpětnou vazbu? 
 • Jak fungují firemní porady? 
 • Jaké chování firma oceňuje, toleruje nebo naopak neakceptuje? 
 • A jak se to zaměstnanci dozví?

Audit interní komunikace

V rámci auditů interní komunikace u našich klientů se zaměřujeme nejen na tok informací, ale na celkovou atmosféru, vztahy a spolupráci mezi zaměstnanci. Jedině toto spojení nám umožňuje získat kompletní obrázek o firmě. V poměrně krátké době jsme tak schopni identifikovat oblasti, jejichž změna pomůže firmě fungovat efektivněji nebo podpoří angažovanost a spokojenost zaměstnanců. 

Komunikace a kultura jako nerozlučná dvojka

Interní komunikace tedy skutečně je odrazem firemní kultury. Platí ale i opačná souvislost – komunikace tvoří kulturu. Jedno bez druhého nefunguje. Máte-li jasno v tom, jak by měla vaše firma uvnitř i navenek vypadat, jaké máte hodnoty a priority, či jak by se zaměstnanci k sobě nebo k zákazníkům měli chovat, pak máte základy vaší firemní kultury. Pokud je ale nepodpoříte transparentní komunikací, zůstanou jen vaším přáním. 

Case study: Komunikační portál Hyundai Plus

Výzvám v oblasti interní komunikace čelí i velké výrobní firmy, jako je Hyundai. Nejčastěji se přitom řeší problémy s dezinformacemi, roztříštěností komunikace nebo pozdním předáváním informací. Mezi další časté problémy patří například také absence zpětné vazby. Jak se lze takovým výzvám efektivně postavit?

Hyundai a výchozí pozice

Se sériovou výrobou začala firma v roce 2008 a v současné chvíli dosáhla dalšího milníku –  4 000 000 vyrobených aut. O svých aktuálních 3 252 zaměstnanců se společnost nadstandardně stará, ale vyhnout se boji se sjednocením interní komunikace a počtem komunikačních kanálů je při takovém počtu zaměstnanců téměř nemožné. Řešením se stala firemní aplikace s názvem Hyundai Plus, která zaujala místo hlavního komunikačního kanálu ve firmě.

Jaká byla očekávání?

Jako hlavní cíl zlepšení si firma stanovila odstranění dezinformací a schopnost informovat své zaměstnance v co nejkratším čase. Mezi další očekávání patřilo zvýšení zapojení zaměstnanců do dění ve firmě, dostupnost aplikace 24/7, přizpůsobení mobilnímu i počítačovému zobrazení nebo aby aplikace podporovala firemní brand. Samozřejmostí byla také jednoduchost ovládání (tedy aby aplikaci mohl každý zaměstnanec aktivně a sám používat) a integrace na současné zdroje dat.

Průběh implementace

Abychom byli schopni vytvořit aplikaci, kterou budou zaměstnanci milovat, bylo potřeba zjistit, po čem vlastně touží. Následně proběhly diskuze ve formě interních workshopů a prostřednictvím ankety se začal vymýšlet název. Dalším důležitým bodem k řešení bylo, aby se v aplikaci promítal a podporoval firemní brand. Následně proběhla plánovaná integrace na interní systémy. Do průběhu implementace se zapojila také testovací skupina. Dnes prochází aplikace 4 fázemi vývoje, při kterých pracujeme s potřebami daných lidí.

Pozitivní dopady

Zapojení zaměstnanců do komunikace

Díky nové firemní aplikaci došlo k celkovému zapojení 96 % všech zaměstnanců. Návštěvnost aplikace se v týdnu pohybuje kolem 3 000 uživatelů, což znamená přibližně 93 % všech lidí ve firmě. Co se týče denního průměru, záleží na tom, jestli je pracovní den nebo víkend. Ve všední dny Hyundai Plus navštíví průměrně 1 400 uživatelů, o víkendu poté přibližně 650. Špička návštěvnosti je zaznamenána v rozmezí mezi 8. a 14. hodinou. A že se vyplatí mít komunikační portál také v podobě mobilní aplikace dokazuje fakt, že 82 % všech návštěv jsou uskutečněny právě přes mobilní zařízení.

Zlepšováky

Aby byli zaměstnanci ve firmě spokojeni, měli by mít možnost ovlivnit, jak to ve firmě chodí. Právě k tomuto účelu slouží zlepšováky, které mohou zaměstnanci v aplikaci podávat. Před spuštěním programu Nchanger na Hyundai Plus bylo kvartálně v roce 2019 odesláno celkem 54 zlepšováku. O dva roky později, tedy v roce 2021, přísun zlepšováků razantně vzrostl na 841 nápadů od 271 autorů, přičemž jich 403 bylo označeno za dobré.

Úspěchy a další kroky

Díky novému komunikačnímu portálu se tak podařilo ve firmě sjednotit informace či zjednodušit a lépe zacílit komunikaci. Došlo také k úbytku administrativy a zvýšení zaměstnanecké loajality. Cíle, které si firma stanovila, tedy byly úspěšně splněny. Důkazem může být také fakt, že se firma Hyundai s aplikací Plusco umístila na druhém místě v soutěži Zlatý středník 2020/21 v kategorii |Mobilní aplikace a inovace|. Není ale dobré usínat na vavřínech, a tak s Hyundai neustále pracujeme na nových funkcích, které by jejich komunikační portál mohly nadále posouvat kupředu.

A co vaše interní komunikace?

Potýká se vaše firma s komunikačními problémy a nevíte, jak z nich ven? Rádi vám pomůžeme v rámci našeho HR poradenství. A pokud vás Plusco oslnilo a toužíte po své vlastní firemní komunikační aplikaci, nabízíme vám také konzultaci pro zavedení Plusca podle vašich individuálních potřeb.

Plusco News #3 – HR tipy a novinky

Hlásíme se se třetím číslem našich Plusco News! Dnes se podíváme na to, jak interní komunikace ovlivňuje angažovanost zaměstnanců, jak zaměstnancům zjednodušit přístup ke všem osobním informacím nebo jak je důležité vyhodnocovat data v interní komunikaci. Příjemné počtení 🙂

O čem si dnes v Plusco News přečtete?

Jak interní komunikace ovlivňuje angažovanost zaměstnanců

Stále více firem aktivně řeší firemní kulturu, motivaci a spokojenost zaměstnanců, nebo firemní hodnoty. Ať už je primárním motorem snaha o rozvoj firmy nebo zabránit velké fluktuaci, určitě jde o krok správným směrem. Jak se ale taková firemní kultura tvoří, kdo ji ovlivňuje a jak ji změnit? Co nejvíce ovlivňuje motivaci lidí?

Zjednodušte zaměstnancům přístup ke všem osobním informacím

Když se vás někdo zeptá, kolik vám zbývá do konce roku dovolené nebo kolik máte aktuálně přesčasů, obvykle tyto informace nemáte po ruce. Možná ani nevíte, kde byste je hledali. S moderní komunikační a zaměstnaneckou aplikací Plusco ale může mít každý zaměstnanec podobné informace vždy po ruce.

Co neměříme, nemůžeme zlepšovat aneb data v interní komunikaci

Představte si, že jste právě ve firmě na společnou nástěnku umístili leták s důležitou informací. Váš úmysl je jasný: chcete, aby si sdělení přečetlo co největší množství lidí. Jak ale zjistíte výsledek svého snažení, aniž byste museli celý den sedět naproti nástěnce a počítat, kolik zaměstnanců se před letákem zastaví? Efektivní cestou je digitalizace interní komunikace. Proč se vyplatí nahradit korkovou nástěnku za tu internetovou?


Jak interní komunikace ovlivňuje angažovanost zaměstnanců

Stále více firem aktivně řeší firemní kulturu, motivaci a spokojenost zaměstnanců, nebo firemní hodnoty. Ať už je primárním motorem snaha o rozvoj firmy nebo zabránit velké fluktuaci, určitě jde o krok správným směrem. Nejen výzkumy, ale i zkušenost nám ukazuje, že investice do firemní kultury a angažovanosti zaměstnanců přináší firmám nemalé úspory, vyšší produktivitu lidí a lepší obchodní výsledky. 

Jak se ale taková firemní kultura tvoří, kdo ji ovlivňuje a jak ji změnit? Co nejvíce ovlivňuje motivaci lidí? Kde začít? Klíčovou roli hraje komunikace. Cokoli se ve firmě děje, cokoli pro zaměstnance děláte nebo od nich očekáváte, vždy platí, že pokud to není dobře komunikováno, jakoby se to nestalo. Představte si, že zavedete nový benefit, ale polovina lidí o něm neví. Co když jste dostali klíčovou zakázku, ale vaši lidé si neuvědomují, jak důležitá pro budoucnost firmy je?

Jak důležitá je komunikace pro úspěch ve vašich obchodních aktivitách? Zásadní. Jak důležitá je komunikace s klienty v zákaznickém servisu? Zásadní. To si uvědomuje většina vrcholových manažerů. Jak důležitá je ale firemní komunikace pro spokojenost a angažovanost zaměstnanců? ZÁSADNÍ! Odpovídají tomu vaše firemní priority?

Uvědomujeme si, že vztah zaměstnanec – zaměstnavatel má mnoho společných rysů se vztahem klient – dodavatel. Díky tomu jsme získali jednu z našich prvních zakázek v oblasti interní komunikace. Dívali jsme se na zaměstnance jako na zákazníky. Chceme-li, aby neodcházeli a byli spokojeni, je tento přístup nezbytný

Firemní komunikace by podle nás měla být:

 • Otevřená – informujte zaměstnance o dění ve firmě, ať už jsou zprávy dobré nebo špatné. Lidé chtějí vědět, co se kolem nich děje, čeho jsou součástí a jaká je jejich role ve firmě. 
 • Srozumitelná – snažte se i složité věci překládat do podoby, které budou vaši zaměstnanci rozumět.
 • Oboustranná – nezapomínejte dát prostor zaměstnancům vyjádřit svůj názor nebo se zapojit do rozhodování. 
 • Spojující – dejte lidem prostor tvořit uvnitř firmu komunitu. Ať už je to možnost plánovat společnou jízdu do práce nebo prodat/koupit něco od kolegů, všechny tyto příležitosti tvoří přidanou hodnotu, kterou vaši zaměstnanci = zákazníci ocení. 

Až budete přemýšlet o výkonu vaší firmy, firemní kultuře nebo motivaci zaměstnanců, zkuste se podívat na to, jak vypadá vaše komunikace se zaměstnanci. Často totiž právě ona odráží celkový stav ve firmě.  


Zjednodušte zaměstnancům přístup ke všem osobním informacím

Když se vás někdo zeptá, kolik vám zbývá do konce roku dovolené, kolik máte aktuálně přesčasů nebo k jakému datu jste podepsali poslední mzdový výměr, obvykle tyto informace nemáte po ruce. Možná ani nevíte, kde byste je hledali. S moderní komunikační a zaměstnaneckou aplikací Plusco ale může mít každý zaměstnanec podobné informace vždy po ruce

V aplikaci jim můžete vytvořit osobní zónu, kde najdou třeba pracovně-právní dokumenty, výplatní pásky, rozpis směn, přehled o přesčasech, čerpané dovolené, délce zaměstnání, čerpaných benefitech apod. 

Pokud zaměstnancům všechny tyto informace zpřístupníme a budou je mít v aplikaci, výrazně se sníží množství dotazů, které zaměstnanci obvykle směřují na HR oddělení nebo svého nadřízeného. Šetříme tak čas a samozřejmě i peníze lidí, kteří na podobné dotazy odpovídají.  

Jestliže aplikaci propojíte s vašimi HR systémy (např. docházkový, benefitní apod.), informace se budou do aplikace dostávat automaticky a zaměstnanec je bude mít vždy aktuální. A to všechno bez nutnosti data manuálně zadávat nebo aktualizovat. 


Co neměříme, nemůžeme zlepšovat aneb data v interní komunikaci

Představte si, že jste právě ve firmě na společnou nástěnku umístili leták s důležitou informací. Váš úmysl je jasný: chcete, aby si sdělení přečetlo co největší množství lidí. Jak ale zjistíte výsledek svého snažení, aniž byste museli celý den sedět naproti nástěnce a počítat, kolik zaměstnanců se před letákem zastaví? Efektivní cestou je digitalizace interní komunikace. Proč se vyplatí nahradit korkovou nástěnku za tu internetovou?

Webová analytika není jen záležitostí e-shopů

S měřením návštěvnosti a akcí na internetových obchodech se setkáváme dnes a denně. Nicméně stejně jako chce prodejce znát reálný zájem o jeho zboží, chcete i vy znát reálné zapojení vašich zaměstnanců. S tím vám pomůže právě digitální interní komunikace, kdy díky analytice zjistíte nespočet informací o zájmech vašich zaměstnanců.

Kdy, co a pro koho

U nástrojů digitální interní komunikace můžete sledovat hned několik metrik. Počet stažení aplikace, návštěvnost v různém časovém horizontu, nejčastější denní dobu návštěv nebo jaký příspěvek je nejvíce čtený. Díky těmto statistikám budete schopni určit, jaká témata jsou u vašich zaměstnanců nejvíce oblíbená nebo kdy je nejefektivnější nová sdělení do komunikačního portálu nahrávat.

Frekvence a přizpůsobování

Pravidelnost vyhodnocování je velmi důležitá. Mějte přitom na paměti, že se čísla mohou měnit vlivem aktuálních okolností a nemusí se jednat o dlouhodobý trend. Například pokud je zrovna státní svátek, období dovolených nebo je venku prostě jenom krásné počasí, je pokles návštěvnosti logický.

Výsledná čísla vám dají najevo, na čem byste měli zapracovat nebo naopak, co děláte správně. Pokud je například počet stažení mobilní aplikace moc nízký, musíte zabrat v propagaci ve firmě. Měl váš článek s tipy na zlepšení firemních prostor rekordní počet reakcí? V tom případě je právě tohle ta správná cesta k obsahu, který vaše zaměstnance zaujme.

Jedno je tedy jisté – data a schopnost je vyhodnocovat jsou pro efektivitu vaší interní komunikace obrovským přínosem. Protože jak se říká: co neměříme, nemůžeme zlepšovat.

Jak na komunikaci ve výrobních firmách?

Praxe jednoznačně ukazuje, že náklady spojené s interní firemní komunikací jsou investicí, která se vám vrátí. Efektivní, otevřená a rychlá komunikace má významný dopad na spokojenost, produktivitu nebo i množství absencí zaměstnanců. Dokážete si spočítat, kolik byste ušetřili, kdyby se fluktuace lidí ve vaší firmě snížila třeba o 5 %? V závislosti na velikosti vaší firmy se tato částka může pohybovat v řádech stovek tisíc až milionů. Otázkou tedy možná není, kolik investovat času a peněz do komunikace se zaměstnanci, ale kolik nás to bude stát, když efektivně komunikovat nebudeme.

Kouzlo mobilní aplikace

Ve výrobních firmách se nejčastěji řeší, jak to udělat, aby informace byly jednotné, a aby se dostaly ke všem zaměstnanců – pokud možno rychle a nezkresleně. Ve firmách, kde má počítač pouze zlomek zaměstnanců, se s lidmi musíte spojit jinou cestou. Tou je chytrý mobilní telefon, který má v dnešní době každý. Stačí, když si do něj zaměstnanci stáhnou mobilní aplikaci, která jim nahradí nástěnky, kiosky, papírové dotazníky a formuláře, nebo dokonce i tištěný firemní časopis. Mobilní aplikace navíc hravě naplní základní požadavky (nejen výrobních) firem: rychlost, jednoduchost, oslovení všech zaměstnanců a široké možnosti interakce.

Možnost se projevit

Nezapomínejte, že oboustranná komunikace není důležitá jenom v partnerském vztahu – i ve firmě byste jakožto zaměstnavatel měli dát svým lidem možnost se projevit, tedy klást otázky, vyjádřit svůj názor nebo mít možnost o něčem rozhodnout. Moderní aplikace pro interní komunikaci vám umožní během chvilky rozeslat dotazníky, udělat rychlou anketu nebo vyhlásit soutěž. Žádný požadavek zaměstnanců už se tak nezatoulá a všichni budou mít přehled, v jakém stavu vyřízení se nachází.

Návrhy ke zlepšení

Tyto moderní mobilní aplikace můžete využít i pro zlepšovací návrhy. Zaměstnanci je jednoduše podají přes aplikaci a současně v ní mohou sledovat, co se s jejich návrhem děje, kdo ho bude schvalovat a jak byl vyhodnocen. Zkušenosti firem ukazují, že díky zavedení digitální platformy pro komunikaci, se počet zlepšovacích návrhů může zvýšit až desetkrát. A to je jen jeden z příkladů, kdy se investice do komunikace a digitálních nástrojů jednoznačně vyplatí.

Digitální interní komunikace s Pluscem

Tyto a další funkce naleznete také u aplikace na digitální interní komunikaci Plusco. Prostředí si můžete nastavit dle preferencí své firmy, a tím tedy zachovat svůj brand. Personalizovat je možné loga, barvy či design, ale také si vybrat z velkého množství modulů ty, které ve firmě oceníte. Plusco je navíc dostupné jak v desktopové, tak mobilní aplikaci, což z něj činí efektivního zprostředkovatele interní komunikace právě i pro výrobní firmy.

Plusco News #2 – HR tipy a novinky

Hlásíme se Vám s druhým číslem našich Plusco News! Dnes se podíváme na to, jak získat zpětnou vazbu na úrovni celé firmy, jak se dá využít modul Směny nebo proč se (ne)pouštět do vývoje vlastní firemní aplikace.
Přejeme příjemné počtení 🙂

O čem si dnes v Plusco News přečtete?

Rychlá zpětná vazba od zaměstnanců

Zpětná vazba je velmi užitečná, a to v jakékoliv formě. Pomáhá nám (a věcem kolem nás) být lepšími a posunout se vpřed. Na osobní úrovni je její získání či poskytnutí poměrně jednoduché. Co když ale chceme získat zpětnou vazbu na úrovni celé firmy? Jak a kdy je nejvhodnější zjišťovat názor zaměstnanců?

Modul Směny

Pracují vaši zaměstnanci ve směnném provozu? Dochází v plánu směn ke změnám a je pro vás obtížné o těchto změnách informovat zaměstnance a vedoucí? Tak právě pro vás jsme vytvořili modul Směny.

Hotové řešení vs. vyvíjení vlastní firemní aplikace – Proč se do vývoje nepouštět na vlastní pěst?

O výhodách digitalizace interní komunikace už jste určitě četli a slyšeli hodně. Abyste je ale mohli využít na maximum, musíte mít k dispozici ten správný nástroj, který vám jednoduchou a zároveň efektivní interní komunikaci zajistí. Jaké máte možnosti?


Rychlá zpětná vazba od zaměstnanců – kdy se může hodit a jak ji získat

Zpětná vazba je velmi užitečná, a to v jakékoliv formě. Pomáhá nám (a věcem kolem nás) být lepšími a posunout se vpřed. Na osobní úrovni je její získání či poskytnutí poměrně jednoduché. Co když ale chceme získat zpětnou vazbu na úrovni celé firmy? Jak a kdy je nejvhodnější zjišťovat názor zaměstnanců?

V případě, že máte více než 100 zaměstnanců, jsou průzkumy či dotazníková šetření tou nejefektivnější cestou, jak od nich získat informace. Nejčastěji je možné se setkat s “velkými” průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců. Ty nám sice dokážou strukturovanou formou zmapovat nejdůležitější oblasti jako je spokojenost s firemní benefity, pracovními podmínkami, manažerským vedením či osobním rozvojem, jsou ale časově poměrně náročné. Jejich příprava, realizace a vyhodnocení mohou zabrat týdny i měsíce, a tak se do nich firmy pouští obvykle maximálně jednou za rok, někdy každý druhý rok. Co ale mezi tím? Znamená to, že nás v mezidobí názor zaměstnanců nezajímá?

Každý průzkum nám umožňuje nejen získat cenná data od zaměstnanců, ale také dává zúčastněným prostor vyjádřit svůj názor a v některých případech také možnost o něčem rozhodnout. Řešíte dodavatele stravování, výzdobu na pracovišti nebo téma vánočního večírku? Proč nenechat rozhodnout zaměstnance? Zapojíte je tím do firemního dění, přesunete na ně odpovědnost a předejdete mnoha dotazům a negativním reakcím. 

Možnost zapojit se do rozhodování a vyjádřit svůj názor podstatně mění firemní kulturu. Zaměstnanci tím dáváte možnost mít aktivní roli a nestavíte ho do role pasivního přijímače cizích rozhodnutí. Čím větší firmu ale máte, tím více musíte přemýšlet nad tím, kdy, jak a jak často získávat od zaměstnanců zpětnou vazbu. I tady platí všeho s mírou. Jak to tedy udělat, abyste mohli průběžně získávat zpětnou vazbu a zaměstnanci se vám pravidelně do průzkumů zapojovali?

Máme pro vás tři důležité zásady:

 • Počet otázek
  Pokud chcete několikrát v průběhu roku formou dotazníku zjišťovat náladu nebo názor vašich zaměstnanců, minimalizujte počet otázek.  Většina průzkumů by měla mít maximálně 2-3 otázky. Často si vystačíme s jedinou otázkou: např. Jak jste byli dnes spokojeni s obědem v naší jídelně? Zaměstnanci jsou ochotni odpovídat pouze v případě, že jim to zabere minimum času.
 • Forma dotazníku a jeho uživatelská přívětivost
  Čím jednodušší, přehlednější a uživatelsky přívětivější dotazník je, tím lépe. I ve výrobních firmách má dnes 97% zaměstnanců chytrý mobilní telefon, nejrychlejší a nejefektivnější tedy je této skutečnosti využít.
 • Komunikujte výsledky a akce
  Chcete-li, aby vám celý proces získávání zpětné vazby efektivně fungoval, nezapomínejte zaměstnance informovat o výsledcích dotazníkového šetření a o následných krocích. Není nic více frustrujícího než situace, kdy se s poskytnutou zpětnou vazbu vůbec nepracuje.

Než se do průzkumu pustíte…

V dnešní době se hodně mluví o digitalizaci HR procesů, a tak se na trhu objevuje nepřeberné množství aplikací pro tuto oblast, ať už jde o benefity, docházku, personální dokumenty, doporučování zaměstnanců nebo firemní chat. Pokud nechcete zahltit sebe ani své podřízené, vybírejte chytře. Ideální je mít jednu aplikaci, která je pro zaměstnance bránou do firemního života a najdou v ní vše, co mohu potřebovat. A to jak formou odkazu, tak prokliku do dalších systémů. Přesně takovou aplikací je zaměstnanecký portál Plusco

Plusco umožňuje mimo jiné vytvářet jak krátké a rychlé dotazníky, tak i komplexní průzkumy spokojenosti. Nepotřebujete tedy pro průzkumy implementovat a spravovat další systém, ale využijete aplikaci, která vám nabízí všechny funkce, které si můžete pro komunikaci se zaměstnanci přát.


Modul Směny

Pracují vaši zaměstnanci ve směnném provozu? Dochází v plánu směn ke změnám a je pro vás obtížné o těchto změnách informovat zaměstnance a vedoucí? Tak právě pro vás jsme vytvořili modul Směny. 

Naplánovat směny je jedna věc, ale pokud vám někdo onemocní, nepřijede materiál potřebný k výrobě nebo musíte provoz některé z výrobních linek nečekaně omezit, znamená to, že původní plán směn je potřeba upravit. Čím častěji tyto změny zažíváte, tím obtížnější plánování směn může být. Udržovat všechny informace pouze v excelu a o každé úpravě informovat všechny, kterých se to týká, je nadlidský výkon. 

Díky aplikaci Plusco a modulu Směny se můžete všech těchto problémů zbavit. V aplikaci jednoduše upravíte směnu podle potřeby a všichni zaměstnanci a vedoucí se o tom včas dozví. Úpravu přitom může udělat kdokoliv, kdo k tomu dostane oprávnění. Všichni zaměstnanci v aplikaci Plusco uvidí vždy aktuální informace o tom, na jakou směnu přijít, na které lince  či hale budou pracovat a s jakým vedoucím. 

Aplikace Plusco tak velmi přehlednou formou poskytuje informace nejen zaměstnancům, ale i vedoucím či mistrům. Pokus se u vás složení týmů na směnách mění, je pro mistry důležité  včas vědět, kolik lidí a kdo přesně na směnu přijde. S modulem směny už to nebudete muset nikdy řešit. 


Hotové řešení vs. vyvíjení vlastní firemní aplikace – proč se do vývoje (ne)pouštět na vlastní pěst?

O výhodách digitalizace interní komunikace už jste určitě četli a slyšeli hodně. Abyste je ale mohli využít na maximum, musíte mít k dispozici ten správný nástroj, který vám jednoduchou a zároveň efektivní interní komunikaci zajistí. Jaké máte možnosti?

Skvělá aplikace = skvělá komunikace

Když se zamyslíte nad svou vysněnou firemní aplikací, zřejmě vás napadnou následující body: aby byla přehledná, obsahovala všechny podstatné informace, spojovala několik důležitých funkcí dohromady, ale také aby odpovídala firemnímu brandu. Zkrátka aby ji ocenilo nejen vedení, ale také zaměstnanci.

Získat takový produkt ale není samo sebou. Někdo ho samozřejmě musí vytvořit. Otázkou ovšem je, kdo.

Vytvoření vlastní aplikace

Možná vás hned napadne, že nejlepší způsob, jak vlastnit takovou vysněnou aplikaci, je ji interně vyvinout. Nicméně než se pustíte do realizace, je důležité se důkladně připravit a promyslet si, co takový vývoj obnáší…

Největší bariérou mezi vámi a skvělou vlastní aplikací budou náklady. Ty jsou totiž velmi vysoké, a tak je nutné zvážit, zda by vám nechyběly jinde. Nesmíte také zapomínat na fakt, že tyto vstupní náklady nejsou vše. Aplikaci je samozřejmě nutné neustále aktualizovat, aby stále přinášela to, co očekáváte a k tomu něco navíc. S tím se pojí alokace lidí, kteří se o hladký chod a další úpravy aplikace budou starat. Pokud navíc chcete vyvíjet vlastní řešení, budete muset vše udělat od píky, což znamená ještě větší (nejen) časovou investici.

Hotové řešení se vyplatí…

Břímě v podobě vytvoření vyhovující aplikace ale nemusíte nést vy sami. Na trhu existují taková hotová řešení, která dokážou vyhovět nárokům a požadavkům každé firmy. Co mohou nabídnout?

 •  Řešení technických problémů. V případě, že se něco pokazí, se nemusíte obávat času a nervů ztracených nad hledáním řešení a nad opravou systému. Vše zajistí zprostředkovatel aplikace.
 • Aktualizace snadno a rychle. Udržování chodu aplikace zkrátka nestojí na vás, a tak se pravidelně dočkáte nových funkcí a možností
 • Kompromisů se bát nemusíte. Nebudete je totiž muset vůbec dělat – i hotové aplikace vám mohou nabídnout všechny funkce, které si u ideálního komunikačního nástroje představujete.

Individuální potřeby firmy? Není problém.

Obavy, že se budete muset někomu a něčemu přizpůsobit, jsou logické. U naší aplikace na digitální interní komunikaci Plusco ale zbytečné. Můžete si ho totiž upravit podle vašich představ, a to na vícero úrovních.

Jednou z nich jsou moduly, které chcete využívat. A že je z čeho vybírat. Používáte další externí aplikace? Můžete je napojit do Plusca a mít tak vše máte dostupné na jednom místě, a to v cloudu i on premise variantě.

Pro zachování firemního brandu jsou důležité i barvy, logo či vkusný design. Přizpůsobovat se nemusíte ani na úrovni vzhledu firemního nástroje. Plusco bude totiž takové, jaké si ho budete přát, a tak bude odpovídat požadavkům vaší firmy.

A skutečnost, že je Plusco dostupné v desktopové verzi a zároveň jako mobilní aplikace zaručí, že se důležité informace dostanou opravdu ke každému. A o to by mělo jít v interní komunikaci především.

Nejčastější chyby manažerů v komunikaci

Co by měl umět správný manažer? Stanovovat cíle, řešit aktuální úkoly, analyzovat problémy či dohlížet na plnění plánu… V záplavě povinností se ale může stát, že zapomene na jednu klíčovou oblast, která výrazně ovlivňuje pracovní výkon a spokojenost zaměstnanců – správnou komunikaci. Jaké chyby se v komunikaci manažerů často objevují a jak je lze vyřešit?

1. Nedostatečná komunikace a pramenící nejistota

V komunikaci je obzvlášť důležité, aby měli zaměstnanci jasno v tom, co a jak se bude dít. Pokud například dojde k nějaké nečekané události na pracovišti, je manažer tím, kdo by je měl informovat, a to takovým způsobem, aby každý sdělení porozuměl. Proto buďte na takovou situaci vždy připraveni a pomozte svým podřízeným, aby měli ve všem jasno a nemuseli si domýšlet co by kdyby.

2. Nevhodně zvolený typ komunikace

Pokud v dnešní době nejste online, jako byste ani nebyli. Tento trend se rozrůstá i na poli interní komunikace, a to v podobě komunikačních portálů. A není divu – nabízí totiž spoustu výhod a možností. Jakých?

 • Rychlé a jednoduché použití
 • Zjednodušení procesu adaptace zaměstnance
 • Zpětná vazba snadno a rychle
 • Všechny informace na jednom místě

Digitální interní komunikace se nemusíte obávat. Přinese vám totiž samé výhody a vaši mnohdy komplikovanou a zamotanou komunikaci, která se často zvrtne v šíření poplašných zpráv napříč firmou, učiní efektivnější a pro zaměstnance srozumitelnější.

3. Nedostáváte informace ke všem (nebo těm správným) zaměstnancům

Pokud nevyužíváte kvalitní nástroj k interní komunikaci, nejspíš se dopouštíte i této chyby – a to neschopnosti dostat informace ke všem zaměstnancům. Stejně jako u předchozího bodu se jedná o problém, který dokáže vyřešit komunikační portál.

Díky funkci cílení můžete v portálu Plusco posílat novinky a důležitá sdělení buď všem nebo konkrétním skupinám zaměstnanců. Snadno tak obeznámíte jednotlivá pracovní oddělení o všem, co by měla vědět.

4. Nezajímá vás názor zaměstnanců nebo dostatečně neprojevujete zájem

Zpětná vazba by měla hrát důležitou roli ve vašem vztahu se zaměstnanci. Pro vaše podřízené představuje způsob, díky kterému zjistí, jak si v práci vedou. Vaše postřehy pro ně tak mohou být motivací a hnacím motorem pro lepší pracovní výsledky. Tento přístup by měl ale fungovat oboustranně – aby se vaše firma neustále zlepšovala, měli byste i vy brát na zřetel zpětnou vazbu od svých zaměstnanců.

Dejte jim proto najevo, že vám na jejich názoru záleží. Využít můžete například modul Dotazníky, kde lze vytvářet rozsáhlé průzkumy spokojenosti nebo jednoduché ankety. Určit si navíc můžete to, zda dostanete odpovědi anonymně, nebo pod jmény svých zaměstnanců.

Pokud budete svým zaměstnancům dodávat dostatek informací a navíc s nimi budete jednat přívětivě, zajistíte si jejich spokojenost a motivovanost. A o to by mělo jít úspěšné firmě především.

Zaujal vás komunikační portál Plusco? Vyzkoušejte si ho zdarma!