Skip to main content
15 září, 2022

Jak využít personalizaci obsahu / cílení

15 září, 2022

Často se ocitnete v situaci, kdy potřebujete zprávu předat pouze konkrétnímu oddělení nebo zaměstnanci. Nemusíte si s tím však lámat hlavu – s Pluscem to hravě zvládnete. Téměř veškerý obsah totiž můžete cílit na specifickou skupinu zaměstnanců. Ať už jde o zprávu, událost nebo třeba benefit, uvidí ho pouze ta skupina, na kterou je v administraci nastaveno cílení obsahu. Jak to funguje?

Cílit obsah v portálu můžete podle oddělení, pracovní pozice nebo délky trvání pracovního poměru. Další možností je cílení na konkrétní zaměstnance, které vyberete ze seznamu. K zaměstnancům se tak dostávají informace, které je zajímají, mají pro ně vyšší přidanou hodnotu a tak je více zaujmou.

Jak tuto funkci můžete využít v praxi?

Jedna ze situací, kdy cílení určitě oceníte, je nástup nového zaměstnance. Nováčkům můžete například do portálu umístit uvítací zprávu. To provedete tak, že cílení nastavíte na zaměstnance, kteří jsou ve firmě 0-30 dní. Po vytvoření zprávy už se o nic nemusíte starat – portál ji automaticky zobrazí každému novému zaměstnanci.

Stejně tak můžete cílení podle délky zaměstnaneckého poměru využít na konci zkušební doby. Vytvoříte dotazník, který zjišťuje spokojenost s onboardingem, a opět dáte cílení na zaměstnance, kteří jsou ve firmě
např. 90 – 110 dní.

Plánujete teambuilding, školení nebo jiné setkání, které je určené jen pro danou skupinu zaměstnanců? Jakoukoliv událost můžete cílit tak, že ji v portálu uvidí jen ti, pro které je relevantní, a kteří se na ni mohou hlásit.

Máte pro různé pobočky nebo skupiny zaměstnanců různé benefity? Není problém. V portálu Plusco můžete u každého benefitu zadat cílení. Tak se informace dostanou jen těm zaměstnancům, kteří na benefit mají nárok.

Představte si, že máte více poboček a na jedné z nich nepůjde elektřina. Vy teď potřebujete poslat urgentní zprávu pouze zaměstnancům dané pobočky. I s touto situací si můžete hravě poradit. V našem komunikačním portálu můžete cílit push notifikace také podle poboček.

Toto bylo jen několik praktických ukázek, kdy vám může cílení přijít vhod. Díky této funkci můžete tvořit personalizovaný obsah určený pouze konkrétním zaměstnancům, kteří ho budou vnímat jako relevantní a nebudou tak zahlcování zprávami, které pro ně nejsou určeny.