Skip to main content

Autor: Veronika Novotná

Jak propojit diverzitu a flexibilitu s interní komunikací a získat zajímavé dotace

ZPĚT NA VÝPIS AKTUALIT

# Témata

Follow Us

Webinář: Jak propojit diverzitu a flexibilitu s interní komunikací a získat zajímavé dotace

Jak souvisí interní komunikace s tématem flexibility a diverzity? Rádi byste ve vaší společnosti zavedli tyto prvky s využitím finanční dotace? Spoustu praktických informací přineseme na chystaném webináři o dotačním titulu Flexibilita a diverzita, který je vhodný i pro velké firmy. Téma se zaměří na možnosti získat podporu až 76 % na komplexní zavedení. A to navíc bez náročné práce HR.

Co můžete z projektu hradit?

  • Flexibilní formy organizace práce a jejich ukotvení v dokumentech organizace (samoplánování, optimalizace směnného režimu, testování, plánovač směn, vzdálená práce, zkrácené úvazky, sdílená místa)
  • Řízení flexibilně pracujících týmů, stanovení pravidel, komunikačních kanálů a vzdělávání (soft a digi skills, software)
  • Návrat rodičů z mateřské a rodičovské dovolené (komunikace, zaměstnávání rodičů, valorizace mezd, akce pro rodiče)
  • Interní a externí komunikace (náborové kampaně cílící na ženy ve všech věkových kategoriích, copy, vizuály, externí komunikace, interní obsahy, úprava náborového procesu a aplikace pro interní komunikaci)
  • Posun kultury k diverzitě (školení na stereotypy a předsudečné jednání, výhody diverzitního prostředí, trendy, dopady, ambasadoři diverzity – odměňování přes projekt, transparentní odměňování)
  • Rozvojové programy pro ženy (koučink, mentoring).
  • Možnost profinancovat i technologické nástroje na řízení lidí nebo komunikaci

Využijte poslední možnosti získat finanční prostředky z dotační výzvy Diverzitní a flexibilní pracovní kultura. Jana Stehlíková ze společnosti Flecto je připravena vám pomoci s přípravou a napsáním projektu, popř. zprostředkovat firmu na jeho administraci.

Plusco jako aplikace pro interní komunikaci ve firmách svými možnostmi pomáhá flexibilitě a diverzitě ve firmách. V rámci aktuálního dotačního titulu je možné čerpat náklady na pořízení této aplikace.

Webinář pro vás pořádá Plusco ve spolupráci se společností Flecto a Pluxee.

Termín
24. 5. 2024 v 10:00 h, online

Délka
60 min + diskuze

Program

Petr Mikšovič, Plusco – Úvodní slovo, představení hosta

Jana Stehlíková, Flecto – Flexibilita a diverzita jako cesta k úspěchu

Diskuze účastníků a prostor pro vaše dotazy

Webinář je určen pro personalisty, IT specialisty a vrcholové manažery firem. Jste velká firma a hledáte finanční prostředky na interní komunikaci spojenou s vyřešením flexibility a diverzity? Téma je přínosné především pro firmy nad 250 zaměstnanců, státní organizace, nemocnice apod.

Chcete se našeho webináře zúčastnit? Vyplněte prosím formulář na této stránce.
Účast je zdarma.

Prezentující

JANA STEHLÍKOVÁ
Co-Founder & Owner Flecto s. r. o.
Jana získala během své více než 15leté praxe odborné znalosti v oblasti HR, managementu a business developmentu na různých pozicích v oblasti obchodu i lidských zdrojů. Startup Flecto využívá trendů v oblasti flexibility práce, sebeplánování, digitalizace a automatizace lidských zdrojů. Janu najdete všude tam, kde se mluví o flexibilních formách práce a strategii diverzity, ať už přímo ve firmách, na konferencích nebo při tvorbě legislativy. Nejčastěji ji uslyšíte říkat: “Nabídnout flexibilitu bílým límečkům není žádné hrdinství, flexibilní formy práce je třeba nabídnout i lidem pracujícím ve směnných provozech”.

PETR MIKŠOVIČ
Zakladatel firem SOVA NET, SOVA STUDIO a BEZONES.
Petr má rád inovativní projekty, marketingové strategie, vize a hlavně své dítko Plusco, které je hlavním pilířem dalších aktivit. Petra jste mohli poznat prostřednictvím řady konferencí a přednášek jako propagátora digitalizace HR procesů a komunikace ve firmách.

 

ZPĚT NA VÝPIS AKTUALIT

Pokračovat ve čtení