Autor: macpro

Essox si vybral Plusco

Essox

Společnost ESSOX s.r.o patří mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele finančních služeb v České republice už téměř 30 let.

Obor podnikání: Finance – hotovostní půjčka, spotřebitelské úvěry a financování automobilů poskytovaní kreditních karet

 Velikost firmy: 250 – 499 zaměstnanců

 Speciální funkce a moduly:

 • Individuální layout včetně designu

Oncomed si vybral Plusco

Oncomed

Společnost oncomed manufacturing a.s. byla založena jako dceřiná společnost německé firmy medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH v roce 2010. Sídlí v Brně a její hlavní činností je smluvní vývoj a výroba vysoce účinných cytostatických injekcí pro léčbu onkologicky nemocných pacientů.

Obor podnikání: Farmacie, výroba léčiv

Velikost firmy: 200 – 249 zaměstnanců

Speciální funkce a moduly:

 • Prezentace strategie, celofiremních KPI i KPI jednotlivých oddělení,
 • Integrace uživatelů a cílení obsahu dle zařazení do skupin v LDAP,
 • Bazar, Aplikace,
 • Individuální design a název (OTÍK)

Hyundai

Portál si zamilovali i zaměstnanci jedné z největších automobilek v České republice, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích.
Portál měl za úkol oslovit přibližně 3 200 zaměstnanců, a to jak v kancelářích, tak na lince. Hlavním cílem bylo, aby se zaměstnanci cítili více součástí firmy a získali moderní nástroj pro komunikaci a sdílení informací. A zaměstnanecký portál tyto předpoklady splnil do puntíku.

 Obor podnikání: Automobilový průmysl, výroba

Velikost firmy: cca 3 200 zaměstnanců (kmenových + agenturních)

Speciální funkce a moduly:

 • Integrace na SAP
 • Pokročilé role a oprávnění
 • Benefity dle seniority, Inovace včetně workflow, PDF prohlížeč
 • Individuální design

Jaká je cesta názvu produktu od One Team k názvu Plusco?

Počátky našeho zaměstnanecko – komunitního portálu začaly postupně díky několika zajímavým projektům, které měly za úkol komunikovat s jasně definovanou cílovou skupinou. Jednalo se běžně o portály pro sportoviště, obchodní B2B portály či nakonec komunitní firemní portál Bezones. Tyto naše mnohaleté zkušenosti se postupně začaly více fokusovat na problematiku komunit zaměstnanců. A pro vývoj toho nového a uceleného měla klíčovou roli spolupráce s nošovickým výrobním závodem Hyundai Motor Manufacturing Czech. Podařilo se jim totiž propojit oblasti IT, komunikace a lidských zdrojů, a popsat tak potřeby svých zaměstnanců, které jsme pak společně převedli do jejich portálu Hyundai Plus.

Díky dlouhodobé spolupráci s našimi klienty dnes víme, jaká témata firmy řeší v oblasti HR, IT i marketingu. Získali jsme významné know-how, které jsme postupně zhmotňovali do skutečně moderního a atraktivního nástroje, který umožní zefektivnit interní firemní komunikaci řadě firem napříč odvětvími. Postupně jsme z individuálních on-premise řešení přešli k myšlence cloudu a tak vzniklo PlusCo.

Po letech práce na vývoji portálu s původním názvem „One Team – jeden tým“ jsme postupně připravili verze pro on-premise implementace, a to ve variantě Standard a Enterprise. Klienti si ale vždy v těchto případech svůj projekt obrandovali sami a název One Team byl vlastně jen jakousi platformou pro individuální implementace. To se ale v případě cloudového řešení změnilo, jelikož název portálu je pro všechny společný. A tak vznikla potřeba najít vhodný název, který postihne všechny stěžejní aspekty.

Začali jsme tedy hledat název, který postihne všechny stěžejní aspekty nového řešení, které komunitám  přináší. Základem pro úspěch jsou 3 silná slova:

Community + Communication + Cooperation = PlusCo

Jejich spojením vzniklo PlusCo nejen jako název, ale také jako symbol portálu. Hlavním posláním portálu je vytvořit komunitní prostředí, které je důvěryhodné, bezpečné a snadno dostupné v digitálním světě. Jeho cílem je sbližovat zaměstnance, zvyšovat jejich angažovanost pro společné cíle, transparetně informovat a posouvat společný projekt k uspokojení potřeb jednotlivců a celé skupiny.

—————

C0mmunity

Termín pochází z latinského slova „communitas“ a znamená lidské společenství, společnost, ale také vlídnost, laskavost i družnost. V našem případě skupinu lidí se stejným zájmem a cílem. Klíčové pro komunitu jsou mezilidské vztahy a komunikace. Cílem portálu je úspěšně propojovat.

+

COmmunication

Podstatou komunikace je spojení. V lidské přirozenosti je potřeba sdělovat. Je nezbytné, aby na druhé straně byla informace přijata, pochopena a v ideálním případě, aby následovala zpětná vazba. Platformou pro toto spojení je právě portál, poskytuje informace, spolehlivě propojuje s příjemci a umožňuje vzájemnou spolupráci.

+

COoperation

K úspěchu vede dlouhá cesta, která může být úspěšná díky společné spolupráci. Každý člen zná své místo a význam v týmu. Díky efektivní komunikaci vzniká spolupráce, která je smysluplná, naplňující a každý člen společnosti se tak stává důležitým prvkem komunity.

—————————

Naším cílem je, aby se portál stával běžnou součástí pracovního života lidí, která jim usnadňuje práci, šetří čas, přináší důležité informace a stmeluje komunitu. Zaměstnanecko-komunitní portál PlusCo je platformou pro majitele firem, vedoucí týmů i všechny zaměstnance, ať už pracují v dílně nebo ve výrobě a měli by vědět, že s nimi firma počítá a jsou jejich důležitou součástí.

O začátcích zaměstnaneckého portálu si můžete přečíst i v našem článku na hrnews.cz

Prohlédněte si aktuální funkce a moduly řešení Plusco.

Plusco zdarma demo 5

Komunitní portál Plusco už dávno není jen nástrojem pro HR manažery. Využijí ho v každém oddělení firmy.

Nadpis: Komunitní portál PluscoO už dávno není jen nástrojem pro HR manažery. Využijí ho v každém oddělení firmy.

U procesu vývoje a implementace portálu je od samého začátku IT projektová manažerka SOVA NETu Ing. Zuzana Konečná, která nám popsala flexibilitu využití komunitního portálu Plusco ve firmě.

„Zaměstnanecký portál už dávno není jen nástrojem pro HR manažery, ale je zdrojem informací pro všechny zaměstnance, nástrojem pro získávání zpětné vazby vedoucích pracovníků, místem vzájemné inspirace, firemní kultury a především každodenním průvodcem a rádcem v pracovním životě,“ vysvětluje Zuzka.

Pro koho je Plusco vhodné?

Portál PLUSCO je moderní nástroj pro budování vztahu se zaměstnanci a neměl by chybět v žádné společnosti, která chce dlouhodobě zajistit stabilní pracovní prostředí v jakékoliv době.

Kde všude můžete Plusco využít?

Portál se bude hodit všude tam, kde zažívají tyto situace:

 • Neefektivní komunikace klíčových informací
 • Kde chybí zpětná vazba nebo se k lidem dostává pozdě
 • Kde se potýkají s fluktuací zaměstnanců bez možnosti promluvit si s nimi ještě ve fázi rozhodování
 • Existuje nedůvěra zaměstnanců ve vizi a cíle firmy
 • Je viditět v reakcích zaměstnanců nízký vztah ke značce firmy
 • Nízká loajalita zaměstnanců
 • Složitý přístup zaměstnanců k informacím
 • Je využíván časově náročný systém interní komunikace (nástěnky, e-maily…)
 • Je problémem šíření fám a polopravd mezi zaměstnanci

Více se dozvíte přímo v sekci O Plusco.