Skip to main content
21 července, 2021

Jaká je cesta názvu produktu od One Team k názvu Plusco?

21 července, 2021

Počátky našeho zaměstnanecko – komunitního portálu začaly postupně díky několika zajímavým projektům, které měly za úkol komunikovat s jasně definovanou cílovou skupinou. Jednalo se běžně o portály pro sportoviště, obchodní B2B portály či nakonec komunitní firemní portál Bezones. Tyto naše mnohaleté zkušenosti se postupně začaly více fokusovat na problematiku komunit zaměstnanců. A pro vývoj toho nového a uceleného měla klíčovou roli spolupráce s nošovickým výrobním závodem Hyundai Motor Manufacturing Czech. Podařilo se jim totiž propojit oblasti IT, komunikace a lidských zdrojů, a popsat tak potřeby svých zaměstnanců, které jsme pak společně převedli do jejich portálu Hyundai Plus.

Díky dlouhodobé spolupráci s našimi klienty dnes víme, jaká témata firmy řeší v oblasti HR, IT i marketingu. Získali jsme významné know-how, které jsme postupně zhmotňovali do skutečně moderního a atraktivního nástroje, který umožní zefektivnit interní firemní komunikaci řadě firem napříč odvětvími. Postupně jsme z individuálních on-premise řešení přešli k myšlence cloudu a tak vzniklo PlusCo.

Po letech práce na vývoji portálu s původním názvem „One Team – jeden tým“ jsme postupně připravili verze pro on-premise implementace, a to ve variantě Standard a Enterprise. Klienti si ale vždy v těchto případech svůj projekt obrandovali sami a název One Team byl vlastně jen jakousi platformou pro individuální implementace. To se ale v případě cloudového řešení změnilo, jelikož název portálu je pro všechny společný. A tak vznikla potřeba najít vhodný název, který postihne všechny stěžejní aspekty.

Začali jsme tedy hledat název, který postihne všechny stěžejní aspekty nového řešení, které komunitám  přináší. Základem pro úspěch jsou 3 silná slova:

Community + Communication + Cooperation = PlusCo

Jejich spojením vzniklo PlusCo nejen jako název, ale také jako symbol portálu. Hlavním posláním portálu je vytvořit komunitní prostředí, které je důvěryhodné, bezpečné a snadno dostupné v digitálním světě. Jeho cílem je sbližovat zaměstnance, zvyšovat jejich angažovanost pro společné cíle, transparetně informovat a posouvat společný projekt k uspokojení potřeb jednotlivců a celé skupiny.

—————

C0mmunity

Termín pochází z latinského slova „communitas“ a znamená lidské společenství, společnost, ale také vlídnost, laskavost i družnost. V našem případě skupinu lidí se stejným zájmem a cílem. Klíčové pro komunitu jsou mezilidské vztahy a komunikace. Cílem portálu je úspěšně propojovat.

+

COmmunication

Podstatou komunikace je spojení. V lidské přirozenosti je potřeba sdělovat. Je nezbytné, aby na druhé straně byla informace přijata, pochopena a v ideálním případě, aby následovala zpětná vazba. Platformou pro toto spojení je právě portál, poskytuje informace, spolehlivě propojuje s příjemci a umožňuje vzájemnou spolupráci.

+

COoperation

K úspěchu vede dlouhá cesta, která může být úspěšná díky společné spolupráci. Každý člen zná své místo a význam v týmu. Díky efektivní komunikaci vzniká spolupráce, která je smysluplná, naplňující a každý člen společnosti se tak stává důležitým prvkem komunity.

—————————

Naším cílem je, aby se portál stával běžnou součástí pracovního života lidí, která jim usnadňuje práci, šetří čas, přináší důležité informace a stmeluje komunitu. Zaměstnanecko-komunitní portál PlusCo je platformou pro majitele firem, vedoucí týmů i všechny zaměstnance, ať už pracují v dílně nebo ve výrobě a měli by vědět, že s nimi firma počítá a jsou jejich důležitou součástí.

O začátcích zaměstnaneckého portálu si můžete přečíst i v našem článku na hrnews.cz

Prohlédněte si aktuální funkce a moduly řešení Plusco.