Skip to main content
13 ledna, 2023

Jak na efektivní firemní vzdělávání?

13 ledna, 2023

Někdo nad ním mávne rukou, pro někoho je podmínkou spokojenosti v zaměstnání. Na firemní vzdělávání se pohledy zaměstnanců i zaměstnavatelů různí. Faktem ale je, že pokud je s firemním vzděláváním nakládáno správně, může zvýšit nejen spokojenost zaměstnanců, ale také hodnotu společnosti. Jak vzdělávací aktivity nastavit tak, aby pomohly vaší firmě efektivně růst?

Proč je firemní vzdělávání nutnost

Dobrý vzdělávací program může vaší firmě výrazně přilepšit. Zaměstnancům dodá vzdělávání směr a pomůže jim se dále rozvíjet, především v proměnlivých oblastech, kde je nutné znalosti neustále rozšiřovat. Navíc zvýší jejich celkovou motivaci a přispěje k lepší atmosféře v práci.

Vzdělávání ale může být také velkou motivací pro zájemce o práci, protože právě možnost se ve svých znalostech a dovednostech dále rozvíjet často stojí za změnou zaměstnání.

A co z toho bude mít vaše firma? Zaměstnance, kteří jsou špičkami ve svém oboru a dokážou se zorientovat v neustále se měnícím prostředí.

Plán a strategie

Abyste z firemního vzdělávání vytěžili co nejvíc, je důležité proces připravit. Zamyslete se především nad tím, které znalosti či dovednosti hrají prim v každém z vašich oddělení ve společnosti a jaké je zaměření či pracovní náplň jednotlivých pozic. Vhodné je se pravidelně se svými zaměstnanci scházet a zmapovat oblasti, na kterých by bylo dobré u daného jedince zapracovat, a to jak v kontextu růstu jeho, tak firmy.

Stanovte si také cíle – čeho chcete vzděláváním dosáhnout a kam vaši firmu přesně posune. Formulujte je ale tak, abyste byli schopni později měřit efektivitu svého plánu.

Možnosti vzdělávání

Vzdělávání může probíhat prezenčně, tedy offline; nebo online, tedy na dálku. Jaké mají oba typy výhody?

  • Offline školení dává zaměstnancům možnost se přímo na místě ptát lektora a navíc může díky změně prostředí působit přímo zážitkově. Pro lektora je také v této formě jednoduší posluchače zaujmout a motivovat k zapojení se do výkladu.
  • Online kurzy jsou výhodné v tom, že si je může zaměstnanec pouštět na základě svého tempa a časových možností. Navíc není potřeba přítomnost lektora, takže firma ušetří.

Vzdělávání vždy po ruce

Na vzdělávání v SOVA HOLDING klademe velký důraz. V rámci našich aktivit se věnujeme také profesionálnímu pořizování záznamů a webinářů se zkušenými lektory. Tyto výstupy je možné jednoduše vložit do komunikační aplikace Plusco a tím kurzy zpřístupnit zaměstnancům. Díky možnostem cílení a úpravě oprávnění je navíc možné zpřístupnit daný obsah pouze vybraným zaměstnancům či oddělením.