Skip to main content
21 června, 2022

B2E marketing aneb zaměstnanec vždy na prvním místě

21 června, 2022

Určitě jste již slyšeli o termínech z marketingu jako je B2B či B2C. Nicméně pojem B2E se v tamních marketingových vodách moc neobjevuje. Přitom se jedná o aktivity, které mohou stejně jako B2B nebo B2C vaší firmě výrazně pomoci. Co je to B2E, jak na to a proč se vyplatí?

Co je to B2E?

Zatímco B2B či B2C cílí na vaše klienty, B2E vám zůstává ve vaší firmě – je totiž směřován na vaše zaměstnance. B2E (business-to-employee) zahrnuje aktivity, které mají za cíl učinit vaše zaměstnance spokojené, motivované a zapojené do dění ve firmě. Naleznete zde iniciativy jako nábor a udržení zaměstnanců, profesní rozvoj, benefity, otázku pracovní doby nebo zdraví zaměstnanců. Zásadní roli v B2E hraje interní komunikace a zapojení zaměstnanců.

Proč na B2E záleží?

Nejenom, že díky B2E budou ve firmě zaměstnanci spokojení a nenechají se zlákat odchodem ke konkurenční společnosti, ale také díky vyšší angažovanosti dokážou lépe zaujmout zákazníka, na čemž firma ve výsledku vydělá. Pokud je totiž zaměstnanec obeznámen se základními hodnotami a vizemi, se kterými souzní, dokáže své nadšení přenést také na klienty.

Jaké metody použít ke spokojenosti zaměstnanců?

Abyste naplno využili B2E a zabránili zvýšení fluktuace ve vaší firmě, dbejte na následující:

  • Benefity
  • Vzdělávání
  • Férový plat
  • Flexibilní pracovní doba
  • Příjemné prostředí

Aby zaměstnanci o všech těchto výhodách věděli, je důležité mít v rámci interní komunikace jednoduše dostupný a uživatelsky přívětivý nástroj, kde informace snadno dohledají. Proto jsou nejčastějším moderním nástrojem v B2E digitální platformy. Ty zajišťují zaměstnancům rychlý a snadný přístup ke všem informacím a nástrojům, které v práci potřebují a podporují jejich zapojení do chodu firmy.

Komunikační portál ve službách B2E

Benefity, důležité formuláře, aktuality z firmy nebo kontakty na kolegy. Tyto všechny informace jsou pro zaměstnance klíčové a pro vás by mělo být prioritou, aby je v případě potřeby snadno a rychle našli. Právě proto je komunikační portál nedocenitelným společníkem, který všem poskytne to, co právě potřebují. V jakých oblastech může portál zlepšit B2E?

Onboarding jako klíčová fáze

Samotný nástup nového zaměstnance může výrazně ovlivnit jeho pocit z pracovního prostředí, a proto by měl být ústřední součástí vaší B2E strategie. Jsou to totiž právě první měsíce, ve kterých je zapotřebí předat velké množství informací spjatých s firmou. Díky komunikačnímu portálu najde všechny potřebné dokumenty či přílohy kdykoliv a kdekoliv, a nemusí tak na něj první den čekat plný stůl papírů s informacemi. Komunikační portál navíc novým tvářím nabídne adresář všech stávajících zaměstnanců, a tak se nemusí bát trapasu, kdy si spletou něčí jméno.

Předávání informací a aktualit

Předat nové informace zaměstnancům je na komunikačním portálu díky flexibilní povaze možné různými způsoby. Klasickým způsobem jsou krátké texty doplněné fotografiemi, ale můžete zajít ještě dál – můžete se pustit do natáčení videí, nahrávání podcastů nebo třeba tvorby firemního časopisu. Na jednom místě mohou zaměstnanci v různé formě naleznout firemní benefity, informace o čerpání dovolené nebo firemní cíle. Díky těmto praktikám se budou zaměstnanci cítit ve firmě angažovaní a vždy a za všech okolností informovaní.

V rámci dobré informovanosti nezapomínejte se svými zaměstnanci sdílet také firemní strategii a vaše cíle. V komunikaci se zaměřte i na CSR, tedy na společenskou odpovědnost firem, která zahrnuje oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Sdílejte s nimi své aktivity, které v rámci CSR podnikáte a umožněte jim tak blíže nahlédnout do vašich záměrů a plánů. Se zaměstnanci komunikujte jak úspěchy, tak to, co se vaší firmě nepovedlo. Zkrátka si nastavte otevřený přístup, díky kterému se vaše firma lidem přiblíží a přispěje k lepší angažovanosti.

Zpětná vazba

Vždy je dobré vědět, jak si vedete a co si zaměstnanec o fungování firmy myslí. V rámci B2E je tedy důležité přijímat zpětnou vazbu, být ochoten se nad ní zamyslet a následně dělat vstřícné kroky pro větší spokojenost zaměstnanců.

Práce může být spojena se zábavou

B2E strategie nemusí být pouze o záležitostech pevně spjatých s prací. Pro větší motivaci a angažovanost zaměstnanců můžete například vyhlásit soutěž o zajímavé ceny či benefity, nebo sdílet videa a fotografie z nějaké firemní akce, jako je vánoční večírek nebo oslava narozenin.

Vyhodnocení výsledků

Stejně jako u B2B nebo B2C marketingu, i zde můžete vyhodnocovat své snažení. Můžete sledovat počet stažení aplikace komunikačního portálu, počet reakcí na články nebo jak velké bylo zapojení do soutěží. Snadno zjistíte, jaká témata jsou které skupině zaměstnanců blízká, nebo jestli není zapotřebí komunikační portál mezi zaměstnanci více propagovat.

Komunikační portál Plusco

Pro svou B2E strategii lze využít i komunikační portál Plusco, který vám poslouží ve všech výše zmíněných oblastech. Dostupný je jak v internetovém prohlížeči, tak jako aplikace pro iOS a Android, a tak ho mohou zaměstnanci mít stále po ruce.

Díky velkému množství modulů pokryje rozmanité potřeby zaměstnanců a tvoří klíčový prvek v B2E strategii.

Vybrat si můžete ze tří variant na základě vašich potřeb a velikosti firmy.

Začněte se svou B2E strategií co nejdříve a zajistěte tak spokojenost těch nejdůležitějších lidí ve firmě – vašich zaměstnanců.