Skip to main content
06 května, 2022

ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI RETEX S KOMUNIKAČNÍM PORTÁLEM PLUSCO

06 května, 2022

Zlepšit informovanost zaměstnanců. Zrychlit firemní procesy a plánování a především zlepšit firemní komunikaci. S těmito cíly se rozhodl RETEX, tradiční český výrobce netkaných texilií, pro zavedení komunikačního portálu Plusco.
Vyzpovídali jsme paní Mariku Sablovou, HR manažerku společnosti, abychom zjistili, jaké jsou dosavadní zkušenosti společnosti v novým komunikačním nástrojem.

Jaké výzvy, potřeby jste řešili před zavedením Plusco, jaká byla očekávání ze zavedení Plusco a jaké funkce měl portál naplňovat?

Jaké výzvy, potřeby jste řešili před zavedením Plusco, jaká byla očekávání ze zavedení Plusco a jaké funkce měl portál naplňovat?

Z realizovaného průzkumu spokojenosti zaměstnanců nám vyplynula potřeba rozvoje interní komunikace a efektivnějšího přenosu a sdílení informací napříč organizací. Vzhledem k různým typům směnování zaměstnanců výroby a jejich přímých nadřízených, směnových mistrů, jsme si uvědomovali složitost včasného a přesného předávání informací o dění ve firmě. Proto jsme se rozhodli implementovat Plusco vedle dalších komunikačních nástrojů, jako jsou firemní časopis nebo info-koutky.
Od zavedení Plusca jsme očekávali, že zaměstnanci budou více vtaženi a angažováni do aktuálně probíhajících či nových projektů a úkolů, budou mít informace o tom, co nás čeká, v čem jsme dobří, co se nám podařilo a naopak, na čem je nutné zapracovat a co zlepšit.

Jak proběhla implementace, byli jste s procesem spokojení a nastalo něco, co Vás překvapilo?

Implementace proběhla relativně rychle. Příprava, tzn. nastavení systému podle našich představ probíhala podle předem domluveného a schváleného harmonogramu a plánu.
Na týdenní bázi jsme komunikovali progres vývoje ze strany implementačního týmu a naší strany. Nejsložitějším úkolem však bylo namotivovat a přesvědčit zaměstnance (včetně těch méně technicky zdatných), aby využili aplikace Plusca, stáhli si ji do svých mobilních telefonů anebo se poprvé přihlásili prostřednictvím webové aplikace. Ale protože jsme zvolili školení zaměstnanců v malých skupinkách s individuálním přístupem a rovnou jsme s nimi vše nastavili a poprvé se přihlásili, nyní již spokojeně sledujeme pravidelnou návštěvnost Plusca z řad našich zaměstnanců.

Jaká byla reakce zaměstnanců? Využívají portál podle Vašich představ?

V první fázi nastává přirozené odmítání něčeho nového. Ale jak jsem již zmínila výše, portál se využívá ze strany našich zaměstnanců aktivně, a to v kteroukoliv denní či noční hodinu. Ovšem podstatné je rovněž zmínit, že je nutné udržovat portál neustále „fresh“, tzn. minimálně každý druhý den doplňovat informace, zajímavosti, aktuality, změny a podobně.

Došlo k naplnění firemních cílů? Co se ve firmě podařilo díky Plusco změnit, nebo zlepšit?  

Dle mého názoru mají zaměstnanci informace o tom, co se ve společnosti děje. Plánujeme po roce opět realizovat průzkum spokojenosti a věřím, že ukazatel „informovanosti“ určitě vyjde letos jinak, než vloni.

Které funkce komunikačního portálu pro Vás znamenaly, v rámci firemní komunikace, největší přínos?

Jednoznačně zprávy /aktuality/ a informační banner, kde zaměstnanci mohou sledovat aktuální výsledky společnosti, aktuální jídelní lístek, aktuální plán směn a podobně.
Jako přínos vnímám také možnost oboustranné komunikace směrem k vedení. Zaměstnanci mají možnost elektronicky velmi jednoduše podávat podněty, návrhy ke zlepšení, dotazy a zároveň vidí rychlé odpovědi a reakce z naší strany.

My můžeme na závěr jen poděkovat za skvělou spolupráci a pevně věříme, že se díky Pluscu budou i nadále v Retexu dobře budovat příjemná firemní kultura a přátelské pracovní vztahy!

Rádi byste i vy zjistili více o digitalizaci interní komunikace přímo ve Vaší firmě? Obraťte se na nás!