Skip to main content
13 ledna, 2023

Zaměřeno na whistleblowing

13 ledna, 2023

Představte si, že víte něco, co byste nejspíš vědět neměli.

Řekněme, že jste v práci viděli nebo slyšeli něco, co vás šokovalo. Něco neetického. Nesprávného.

Půjdete s tím ven? Báli byste se ztráty své práce?

V těchto situacích přichází na scénu whistleblowing.

Odhalení nekalých praktik

Pojem whistleblowing rezonuje společností především díky novému zákonu. Ten ukládá všem společnostem nad 25 zaměstnanců povinnosti s tímto termínem spjaté. Co si ale pod tímto pojmem představit?

Whistleblowing je oznámení neetických, nezákonných či korupčních praktik v rámci organizace. To má na svědomí whistleblower – člověk, který si daného problému všimne a nahlásí ho. Takovým člověkem bývá většinou zaměstnanec nebo zákazník dané firmy.

Na co je potřeba myslet?

Jak již bylo řečeno: organizace s více než 25 zaměstnanci (nebo každý zadavatel veřejných zakázek) mají na základě zákona splňovat konkrétní povinnosti. O jaké se jedná? Mezi základní požadavky patří nastavení procesu pro příjem oznámení, jejich prověření a evidenci. V rámci tohoto procesu je nutné jmenovat zaměstnance, který bude za prověření všech hlášení zodpovědný. Důležité je potom především zavedení interního kanálu pro oznámení od svých zaměstnanců, přičemž každý podnět musí být pečlivě prošetřen. Dokumentovány musí být také kroky k nápravě daného problému.

Whistleblower neboli oznamovatel musí mít přitom zajištěnou nejen anonymitu, ale také jistotu, že proti němu nebudou zavedena žádná odvetná opatření, jako je ukončení pracovního poměru nebo jakákoliv jiná forma „trestu“.

Když dojde k porušení

Obcházet zákon se nevyplatí: Pokud nedojde ze strany firmy k dostatečnému prošetření oznámení nebo nebude ochráněna osoba whistleblowera, hrozí společnosti pokuta až ve výši 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Jaký interní kanál zvolit?

Existuje hned několik možností pro oznamování. Může se jednat o e-mail, telefon nebo webovou platformu. Poslední jmenovaný způsob je oblíbeným řešením, a to díky jeho přístupnosti 24/7 odkudkoliv a schopnosti udržení 100% anonymity oznamovatele.

Proč se to vyplatí?

Mít whistleblowing pod kontrolou je dobré nejen kvůli hrozící pokutě za nedodržení zákona, ale také z důvodu růstu a efektivního chodu vaší firmy. Často totiž takové oznámení může vést k lepšímu pracovnímu prostředí a rozvoji firemní kultury. Díky opatření pro whistleblowing tak budou zaměstnanci spokojenější a vy snížíte nežádoucí fluktuaci.

Whistleblowing a Plusco

Důležitost whistleblowingu si uvědomujeme i my – proto v současné době v našem portálu pro interní komunikaci Pluscodokončujeme řešení pro whistleblowing splňující požadavky zákona.