Skip to main content
15 května, 2023

Xella digitalizuje interní komunikace s aplikací Plusco

15 května, 2023

Minulý měsíc společnost Xella spustila aplikaci Plusco pro interní komunikaci. Implementaci měla na starost paní Mária Sedlačková a my jsme jí položili několik otázek.  

Mário, jak jste komunikovali se zaměstnanci dříve? Jaké kanály jste používali?

S lidmi na THP pozicích jsme komunikovali převážně emailem. Pro lidi ve výrobě pro nás byly tím hlavním nástrojem nástěnky. Také už několik let jsme vydávali měsíční newsletter, kde se snažíme dávat důležité informace a novinky o tom, co se ve firmě děje. Publikovali jsme tam např. články o našich referenčních stavbách nebo o firemních akcích. Je to něco, na co můžeme být opravdu hrdí, jelikož jsme časopis úspěšně vydávali 6 let. 

Proč jste se rozhodli začít používat Plusco?

Naráželi jsme na to, že ne každý člověk si tištěný newsletter vezme a přečte. A největším problémem bylo, že ve chvíli kdy časopis vyšel, byly už některé informace pasé. Nemohli jsme tam dávat skutečně aktuální věci, jen to, co se stihlo před uzávěrkou. Ve chvíli vydání už to byly zastaralé informace. 

Proto jsme se rozhodli komunikaci digitalizovat, abychom mohli se zaměstnanci sdílet skutečně aktuální informace, dalo by se říct v reálném čase. Chceme komunikaci posunout do přítomnosti.

Co dalšího od digitalizace komunikace očekáváte?  

Těšíme se, že budou mít k informacím přístup všichni zaměstnanci bez ohledu na to, na jaké pozici pracují. Důležité pro nás také je, že dostanou všichni stejnou zprávu.

Jak se vám podařilo investice do digitalizace komunikace prosadit?

Argumentovali jsme ušetřením nákladů. Používáme ve firmě Microsoft 365, ale účet nemůže mít každý, protože by to bylo finančně náročné. Díky Pluscu budou mít všichni zaměstnanci přístup k informacím a to za výrazně nižší cenu. 

Jak myslíte, že zaměstnanci aplikaci přijmou?

Díky pilotnímu testování už aplikaci několik zaměstnanců zkoušelo, ukazovali ji i svým kolegům a reakce jsou většinou: “To chci mít taky!”

Na co se nejvíc těšíte vy osobně?

Já se těším na to, že se dostaneme k lidem blíž. Budeme mít dosah opravdu na všechny, bez ohledu na závod, zemi, pozici. Navíc bylo náročné zvládat komunikaci se zaměstnanci, když nejsou na jednom závodě nebo v jedné zemi.

Děkujeme moc za rozhovor.