Skip to main content
07 ledna, 2022

Společnost Hyundai Motor Czech se (nejen) v době COVIDu spoléhá na portál Plusco

07 ledna, 2022

Efektivní komunikace je klíčem k prosperující firmě a spokojeným zaměstnancům. Nošovický závod Hyundai Motor Czech se na základě této vize rozhodl pro inovaci v podobě komunitně zaměstnaneckého portálu od firmy SOVA NET. Portál Plusco společnosti přinesl sjednocení informací, komunikace, úbytek administrativy i zvyšování loajality zaměstnanců.

Jednotná komunikace jako cesta k předcházení komunikačních šumů mezi kolegy

Pracovní trh se neustále mění, což s sebou přináší změny jak v náplni různých profesí, tak v prosazování nových pracovních poměrů, a to včetně čím dál častějších externích a home office spoluprací.
V takových situacích je role komunikace důležitější než kdy jindy – odráží se totiž nejen na výsledcích, ale také na celkové spokojenosti zaměstnanců. To stejné platí také v momentě, kdy firma disponuje mnoha odděleními a pracovními skupinami.
V ideálním případě by měla být firemní komunikace transparentní a zejména jednotná. V praxi to znamená mít přehled o tom, co kde je a jak se k takové informaci dostat. Realita je ovšem často jiná.

Hyundai Motor Czech a důvody pro implementaci portálu Plusco

Problém s fragmentovanou komunikací měl i výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích, který v současné době zaměstnává na 3200 kmenových a agenturních zaměstnanců. 

Nedostatky se projevovaly zejména v neefektivním sdílení informací, neboť pro komunikaci využíval závod mnoho různých kanálů – od intranetu, přes objednávkový systém až po papírové nástěnky.

Aby nedocházelo k dalším komunikačním šumům na pracovišti, zvolila společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech komunitní zaměstnanecký portál Plusco od agentury SOVA NET. Díky portálu bylo ve společnosti možné sjednotit a zrychlit distribuci informací. Jednotný komunikační kanál fungující napříč všemi jednotkami v závodě, a díky tomu jednoznačně ubyla také administrativní zátěž.  

“Díky tomu, že jsme na podobě našeho zaměstnaneckého portálu Hyundai Plus od začátku se SOVA NET spolupracovali, byli jsme schopni implementovat jak naše řešení, tak si nechat poradit od profesionálů. Hyundai Plus se stal hlavním komunikačním kanálem ve firmě a dokázal oslovit nejen THP zaměstnance, ale také výrobní zaměstnance. Jsme rádi, že vývoj a spouštění nových funkcí probíhá i nadále,” uvedla Barbora Hermanová, vedoucí PR.

Portál Plusco posiluje loajalitu a zvyšuje spokojenost zaměstnanců

Zaměstnanecký portál Plusco slouží k tomu, aby jednoduše propojoval požadavky managementua zaměstnanců firmy. Portál zaměstnance nejen informuje o všech důležitých změnách a aktualitách, ale také jim dává možnost zpětné vazby a snadné komunikace s kolegy. Cílem portálu je, aby se každý zaměstnanec cítil jako součást týmu a současně, aby ve firmě bylo možné budovat pevné vztahy.

Portál podporuje produktivitu a efektivitu

Platforma sjednocuje veškeré informace, materiály, smlouvy a kontakty na jednom místě. Zaměstnanci tak mohou pracovat efektivně a nezdržovat se s hledáním komunikačních vláken či firemních materiálů.

Portál je dostupný 24 hodin denně. Zaměstnanci tak mají vždy přehled o tom, co se děje a zároveň zůstávají v kontaktu s dalšími kolegy. Využívat ho mohou kdekoliv – z domova, na dovolené nebo po cestě do práce.

Co zaměstnanecký portál Plusco přináší po technické stránce:

  • Možnost napojení na interní systémy (ERP, document management, personální SW, e-learning…)
  • Dostupnost 24/7
  • Dostupnost na všech zařízeních jako PC, tablety či smartphony
  • Snadná rozšiřitelnost o další moduly, jako kalendář akcí a další.

U procesu vývoje a implementace portálu Plusco byla po celou dobu projektová manažerka SOVA NETu Ing. Zuzana Konečná, která  poukazuje na jeho pestré využití:

„Zaměstnanecký portál už dávno není jen nástrojem pro HR manažery, ale je zdrojem informací pro všechny zaměstnance, nástrojem pro získávání zpětné vazby vedoucích pracovníků, místem vzájemné inspirace, firemní kultury a především každodenním průvodcem a rádcem v pracovním životě.“ vysvětluje Konečná.

Byla to ovšem právě nošovická automobilka Hyundai, která určila směr a podobu zaměstnaneckého portálu Plusco.

„Díky této významné zakázce jsme si uvědomili, že máme v rukou opravdu užitečný portál, který by mohlo ocenit spoustu dalších středních i větších firem.“ říká Konečná.

To odstartovalo proces inovací a vylepšování portálu, aby mohl pomoci i dalším podnikům s vizí jednotného komunikačního a informačního kanálu. Jak na závěr shrnuje Konečná:

„Tento moderní nástroj pro budování vztahu se zaměstnanci by neměl chybět v žádné společnosti, která chce dlouhodobě zajistit stabilní pracovní prostředí v jakékoliv době, která nás ještě čeká.“


KONTAKTNÍ OSOBA

Zuzana Konečná
Vedoucí projektového oddělení
+420 734 423 492
obchod@sovanet.cz