Skip to main content
18 srpna, 2023

Onboarding&Preonboarding s Pluscem a HR videotvorbou

18 srpna, 2023

Zvládnout onboarding a preonboarding efektivně není jednoduchý úkol a neměl by tak být brán na lehkou váhu. Víte, že komunikační portál vám může nalodění nových zaměstnanců výrazně ulehčit? Pojďme se podívat, jak může pomoci Plusco a HR videa.

Informace pro všechny nováčky na dosah ruky

Plusco je pro onboarding nových zaměstnanců ideálním nástrojem. V aplikaci najdou nováčci informace o firemní kultuře, hodnotách, organizační struktuře nebo týmu, do kterého nastupují. Jednou z důležitých funkcí aplikace je možnost obsah cílit = zobrazovat jen určité skupině lidí. Můžete se tak rozhodnout, jaké informace zpřístupníte lidem ještě před nástupem a jaké jim dáte v rámci onboardingu.

Sbírejte zpětnou vazbu

Komunikace by ale nikdy neměla být jednostranná. Proto aplikace umožňuje mimojiné jednoduše sbírat zpětnou vazbu, tvořit dotazníky nebo testy. To jsou funkcionality, které právě u nováčků můžete skvěle využít a rychle tak zjistit, jak jsou spokojeni se zaškolením, jaké informace jim chybí, jak by proces onboardingu vylepšili apod. 

Síla preonboardingu…

Pre-onboarding je proces, který začíná po podpisu pracovní smlouvy a končí dnem nástupu do zaměstnání. Plusco může výrazně zkrátit dobu pro onboarding tím, že se díky cílení nabídne přijatým uchazečům unikátní obsah přímo pro ně, jako jsou – firemní cíle a kultura, popis jejich činnosti, představení prostředí i kolegů či úvodní materiály pro nastudování. Jak jim ale dané informace předat zábavnou formou? Řekněte to videem!

HR videa v preonboardingu

HR videa jsou užitečným nástrojem pre-onboardingu. Poskytují vizuální a interaktivní způsob, jak zapojit člověka a vtáhnout jej do dění v době, kdy čeká na svůj první den. Jaké typy videí je možné využít?

  • Přivítání na palubě – Nováčci se seznámí nejen s tím, co daná společnost dělá, ale jak to celé zapadá do jejího poslání a dlouhodobých cílů. Představí se klíčoví lidé a podělí se o své zkušenosti, očekávání a radosti spojené s prací pro danou společnost.
  • Jak probíhá onboarding? – Nové zaměstnání s sebou přináší neznámé podmínky, prostředí a nový tým lidí. Cílem videa je přiblížit proces onboardingu a ujistit člověka, že existují kroky, které jej v počátku podpoří.
  • Seznámení s leaderem – V průběhu zaučování je přímý nadřízený základní oporou nového člověka a nese za celý proces odpovědnost. Budujte vzájemnou důvěru hned na začátku.
  • Týmové představení pracoviště – Budoucí kolegové a pracovní prostředí patří mezi důležité aspekty, které vedou k posílení retence u zaměstnanců. Video je cesta, jak se seznámit s týmem a zároveň jejich očima poznat budoucí pracovní prostředí.
  • Dokumentární HR videa – Vyprávějte inspirativní firemní příběhy, kterými dotvoříte celkový obrázek o firemní kultuře a zapojte do nich vaše lidi. Otevřete různá klíčová témata a úspěchy, které mohou formovat představu nových lidí.

Nechte si zhotovit HR videa a Plusco vám je pomůže snadno distribuovat! Pro více informací o HR videích se podívejte sem.