Skip to main content
14 června, 2023

Je vaše interní komunikace úspěšná?

14 června, 2023

Dokážete zhodnotit, jak funguje vaše firemní komunikace? Je nastavena dobře? A jak se to vlastně pozná?

Často se stává, že HR oddělení, případně specialista na interní komunikaci, posílá zaměstnancům hromadné emaily, píše newsletter a tvoří obsah na intranetu, ale zaměstnanci této komunikaci věnují málo pozornosti a o informacích vlastně neví.

Selhává tak to nejdůležitější o co nám v interní komunikaci jde. Potřebujeme, aby se určitá informace dostala ke správnému člověku, aby ji zaregistroval a rozumněl jí. A to, že zaměstnanec dostane email do svého mailboxu, ještě není přijetím informace. 

Jak tedy zjistíme, jestli komunikaci děláme dobře? A nebo možná neděláme a je potřeba něco změnit? V zásadě jsou dvě cesty: jedna statistická a druhá lidská. Nejlepší je kombinovat obě dvě. Pokud v interní komunikaci používáte nějaké digitální nástroje (aplikace, intranet, mailing apod.), je fajn sledovat základní statistiky návštěvnosti. Tedy např. kolik lidí přečetlo určitou zprávu, na jakou stránku intranetu chodí zaměstnanci nejčastěji nebo kolik tráví času čtením určitého obsahu. Můžete také sledovat, do jaké míry zaměstnanci reagují na zprávy nebo se účastní různých anket, dotazníků a soutěží. To vše nám může dát základní přehled o tom, zda a co zaměstnanci čtou

Druhou cestou je jednoduše osobní kontakt. Můžeme se ptát lidí, zda informaci četli, jestli jí rozumí, jak se jim líbí newsletter, zda jim nějaké informace chybí. Nejde přitom o formální rozhovor, ale o krátké povídání třeba v kuchyňce, u oběda nebo ve výtahu. Přátelská konverzace vám  může dát více informací a tipů než 100 statistik.