Skip to main content
09 září, 2022

Jak zapojit zaměstnance do dění ve firmě

09 září, 2022

Kdo by nechtěl motivované zaměstnance, kteří se zapojují do dění ve firmě, přinášejí nové nápady, aktivně se podílejí na fungování týmů a účastní se firemních akcí? Angažovanost zaměstnanců a firemní kultura jsou žádaná témata, která jsou v centru zájmu mnoha firem. Je totiž prokázáno, že firmy s vysokou mírou angažovanosti zaměstnanců vykazují např. vyšší produktivitu, nižší fluktuaci nebo větší spokojenost zákazníků. Téma motivace je poměrně komplexní, a tak jsme pro vás připravili tři konkrétní tipy, které vám pomohou zjistit, na co se můžete v rámci interní komunikace zaměřit, abyste angažovanost zaměstnanců podpořili.

1. Dostaňte informace ke všem zaměstnancům

Ať už komunikujete firemní strategii nebo sdílíte fotky z firemního večírku, je nesmírně důležité, aby se tyto informace dostaly ke všem, nebo alespoň k velké většině lidí. A to nejen tak, aby k informacím měli přístup, ale aby je také opravdu četli nebo slyšeli.
Firemní časopis nebo nástěnka ale není dostatečným řešením. Jak tedy na to? Dostaňte informace ke všem zaměstnancům Zapojte do komunikace manažery i zaměstnance napříč celou firmou. Vytvořte skupinu lidí, se kterou se budete pravidelně scházet a informovat je o důležitých věcech. Pokud skupinu dobře vyberete, tak s její pomocí dostanete informace ke všem zaměstnancům.

Další možností, jak předat informace maximálnímu počtu lidí, je mobilní aplikace, kterou si zaměstnanci nainstalují na svůj telefon. Vy tak získáte jedinečnou možnost posílat jim zprávy a upozornění na důležité novinky z firemního dění.

2. Vtáhněte zaměstnance do komunikace

Stejně jako by v partnerském vztahu měla být komunikace oboustranná, tak i ve firmě je nutné dát zaměstnancům možnost se projevit: tedy klást otázky, vyjádřit svůj názor nebo mít možnost o něčem rozhodnout. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik informací ve vaší firmě putuje směrem k zaměstnancům a kolik v protisměru.

Jak to udělat? Zaměstnanci se mohou přirozeně zapojit do dění ve firmě díky takzvaným otevřeným dveřím HR oddělení nebo vedení firmy, osobnímu setkávání s managementem nebo s pomocí online aplikace. Tam mohou zaměstnanci položit otázku nebo vyjádřit svůj názor, což podporuje tvorbu otevřené kultury.

Ptejte se zaměstnanců, co by si přáli změnit, nebo jim dovolte rozhodnout o věcech, které jsou pro ně důležité. Někdy může jít zdánlivě o drobnost, např. barva výmalby v šatnách, pro lidi je to ale důležitá možnost zapojit se do firemního rozhodování.

3. Bavte se, bavte se, bavte se

Zkuste interní komunikaci udělat zábavnou a autentickou. Často se v komunikaci zaměřujeme na témata související se strategií, novými produkty, důležitými operativními informacemi. Zaměstnanci ale chtějí vidět něco autentického ze života firmy nebo svých kolegů. Čím je komunikace autentičtější, tím je pro lidi zajímavější.

Nastavení formuláře

Většina z nás má soutěžení v krvi, proč tedy neuspořádat mezi zaměstnanci soutěž?
Zajímavé téma nebo lákavé výhry dokážou vtáhnout do komunikace i ty, kteří se do firemního dění dříve nezapojovali.