Skip to main content
13 dubna, 2023

Interní komunikace ve společnosti CESK

13 dubna, 2023

S managementem a zaměstnanci jsme sestavili plán jak zlepšit komunikaci a vzájemnou spolupráci ve firmě. 

Kvalita a fungování interní komunikace ovlivňuje celkovou atmosféru ve firmě i spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Své o tom ví i brněnská společnost CESK. 

CESK prodává vybavení pro gastronomické provozovny a nabízí široký sortiment cukrářských strojů, nápojovou a výčepní techniku, kávovary a další gastro vybavení pro hotely, restaurace a kavárny. Společnost vznikla už v roce 1992 a dlouho fungovala jako malá rodinná firma s několika málo zaměstnanci. V posledních letech ale postupně roste a dnes má už 35 zaměstnanců. Růst firmy s sebou nese ale i určité výzvy, které se týkají práce komunikace, vzájemné spolupráce a vedení lidí. 

Majitel společnosti CESK pan Černý nás na podzim roku 2022 oslovil, abychom jim pomohli řešit právě tyto výzvy. A tak jsme připravili projekt auditu interní komunikace, který si kladl za cíl odhalit nedostatky v komunikaci, identifikovat silné stránky firemní kultury a nastavit transparentní proces komunikace. 

V první fázi projektu jsme vedli individuální rozhovory se všemi zaměstnanci, ptali jsme se na jejich celkovou spokojenost, vztahy mezi zaměstnanci, vzájemnou komunikaci i na to, co by chtěli ve firmě změnit. Z těchto rozhovorů vyplynuly 4 oblasti, které jsou pro vzájemnou spolupráci ve firmě důležité a které je současně potřeba změnit.  

Zaměstnanci měli následně v rámci společného workshopu možnost diskutovat a navrhovat řešení v jednotlivých oblastech. Výsledkem projektu je plán konkrétních aktivit, které zlepší komunikaci a spolupráci v rámci CESKu. Velkým benefitem je fakt, že řešení si definovali sami zaměstnanci  a aktivně se zapojili do interních změn. 

Chcete také zapracovat na své interní komunikaci? Kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme.