Skip to main content
08 prosince, 2022

Interní komunikace jako odraz firemní kultury

08 prosince, 2022

Firemní kultura je dnes velmi diskutovaným pojmem. Pracovní atmosféra, vztahy a hodnoty ve firmě mají totiž velký vliv na produktivitu či angažovanost zaměstnanců. Tento fakt si naštěstí uvědomuje stále více firem. Na co ale mnohdy zapomínají je, že má firemní kultura obrovský vliv také na interní komunikaci. Právě v ní se totiž odráží hodnoty a přístup k zaměstnancům.

Poznejte firemní kulturu skrze ty správné otázky

Firemní kultura může být pro řadu lidí příliš obecný a těžko uchopitelný pojem. Kde a jak začít, pokud chci kulturu firmy poznat, pochopit a případně měnit? Podíváte-li se na to, jak funguje interní komunikace z pohledu formy i obsahu, dostanete současně obrázek firemní kultury. Klíčové jsou otázky jako: 

  • Jak firma komunikuje se zaměstnanci?
  • Jak mohou zaměstnanci komunikovat s firmou?
  • Mají možnost se ptát nebo dávat zpětnou vazbu? 
  • Jak fungují firemní porady? 
  • Jaké chování firma oceňuje, toleruje nebo naopak neakceptuje? 
  • A jak se to zaměstnanci dozví?

Audit interní komunikace

V rámci auditů interní komunikace u našich klientů se zaměřujeme nejen na tok informací, ale na celkovou atmosféru, vztahy a spolupráci mezi zaměstnanci. Jedině toto spojení nám umožňuje získat kompletní obrázek o firmě. V poměrně krátké době jsme tak schopni identifikovat oblasti, jejichž změna pomůže firmě fungovat efektivněji nebo podpoří angažovanost a spokojenost zaměstnanců. 

Komunikace a kultura jako nerozlučná dvojka

Interní komunikace tedy skutečně je odrazem firemní kultury. Platí ale i opačná souvislost – komunikace tvoří kulturu. Jedno bez druhého nefunguje. Máte-li jasno v tom, jak by měla vaše firma uvnitř i navenek vypadat, jaké máte hodnoty a priority, či jak by se zaměstnanci k sobě nebo k zákazníkům měli chovat, pak máte základy vaší firemní kultury. Pokud je ale nepodpoříte transparentní komunikací, zůstanou jen vaším přáním.