Skip to main content
21 prosince, 2023

Dozvuky z HR konference Svazu personalistů

21 prosince, 2023

Podzim je v HR komunitě tradičně ve znamení konferencí a osobního setkávání. A nejinak tomu bylo i pro náš Plusco tým. Rádi bychom se nyní ještě krátce ohlédli za nejvýznamnější HR akcí, která proběhla na konci listopadu. A pokud pravidelně sledujete naše Plusco News, jistě nemohla uniknout ani vaší pozornosti.

Spolu se Svazem personalistů jsme se podíleli na výročních listopadových HR konferencích PERSONALISTIKA 2024 v Ostravě a v Praze, kterých se účastnilo na 400 HR manažerů a HR manažerek z České republiky, aby společně sdíleli nové poznatky v HR.

Jaký je směr personalistiky pro rok 2024?

„Budeme v HR pokračovat v digitalizaci interní firemní komunikace bez ohledu na velikost či obor zaměstnavatele. Jednak tomu výrazně nahrává novelizace pracovně právních předpisů a navíc můžeme čerpat letošní „best practices“ zaměřených na vylepšování interfiremní komunikace u celé řady různorodých firem a institucí. Svaz personalistů ČR má i nadále ambici určovat směr vývoje personalistiky v Česku.“ řekl Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů ČR.

Aplikace Bappka – příklad úspěšné interní komunikace s PLUSCO

Zkušenosti sdílel také Petr Mikšovič, CEO Sova Holding, který hovořil o zavedení aplikace Plusco ve firmě Baumüller. Zaměřil se přitom především na to, jaké měla společnost od aplikace očekávání, a jak se je podařilo naplnit. Zároveň demonstroval schopnost Plusca efektivně podpořit firemní brand libovolným názvem (V tomto případě vznikla Bappka) a barvami dle vizuálních požadavků klienta.

Premiéra Plusco jako komunitní aplikace

Plusco jako jednoduchá HR aplikace pro firmy měla svou premiéru na HR konferenci. Ukázala tak, že je nejen vhodným řešením interní komunikace, umí vtáhnout zaměstnance do firemního dění a povýšit interní komunikační procesy, ale svoji roli dobře zvládne i jako podpora komunit pro sdílení informací, podkladů a zpětné vazby.

Pro účastníky jsme přímo v aplikaci pořádali soutěž o dárkový set pralinek a čajů. Ze všech správných odpovědí, které se v aplikaci sešly, jsme vylosovali jednoho výherce pro každý termín konference. Ještě jednou gratulujeme výherkyním, kterými se stala Andrea V. na konferenci v Ostravě a Iveta K., která se zúčastnila konference v Praze.

Všichni účastníci konference získali přístup do aplikace a stále v ní najdou aktuální informace, tematické průzkumy z oblasti HR, ale i fotografie z akcí a prezentace ke stažení.

Výsledky soutěže Personalista roku 2023

Na HR konferenci Personalistika 2024 v Praze byly vyhlášeny také výsledky soutěže  RANDSTAD PERSONALISTA ROKU 2023 a předány ceny vítězům.

V kategorii velký podnik – RADCE WEIDNER  ze společnosti NKT s.r.o. Kladno.
V kategorii střední podnik – ING. LENCE VOLFOVÉ z INSTITUTU BIOSTATISTIKY A ANALÝZ, s.r.o. Brno. V kategorii malý podnik – ING. VĚŘE MACÁKOVÉ ze společnosti TECHNOPROJEKT a.s. Ostrava

Soutěž měla tři úrovně. V první úrovni se hodnotila relevantnost a oprávněnost soutěžícího, ve druhé se hodnotila „tvrdá“ kritéria soutěžícího a ve třetí se hodnotil konkrétní personální projekt.

Vítězové získali mimo diplomu krásné ceny od partnerů soutěže. Prezentaci vítězných projektů pořádá Svaz personalistů na akci ON-LINE HR KÁVA s výherci soutěže v termínu 24. ledna 2024 od 10:00 h, registrovat se můžete zde.

Listopadové HR konference v Ostravě 23. 11. a Praze 29. 11. pro nás byla vrcholem společného setkávání se s HR komunitou v roce 2023 a již nyní se těšíme na setkání na HR konferencích i našich tematických akcích v následujícím roce.

Na naše fotky z konference se můžete podívat  zde.