Skip to main content
13 dubna, 2023

Brand building v praxi u společnosti oncomed

13 dubna, 2023

V minulém díle Plusco News jsme psali o interní komunikaci a využívání aplikace Plusco ve společnosti Oncomed. Než ale celý příběh Plusca v této společnosti začal, spolupracovali jsme na kompletní tvorbě komunikační strategie a budování celkové image značky.
Budování značky a jejího povědomí je nedílnou součástí externí komunikace, která má vyprávět příběh společnosti, interpretovat hodnoty, společné cíle, vize a v neposlední řadě také emoce. Všechny tyto prvky by pak měly být společné pro komunikaci uvnitř firmy.

Hlavní úlohu v projektu zastal brand designer Jan Krátký, kterého jsme poprosili o představení projektu.

Jaké bylo zadání zakázky a její cíle?

V rámci služby brand consultingu nás společnost oncomed manufacturing oslovila s prosbou o pomoc s formulováním celkové identity značky. Po sérii vstupních rozhovorů bylo zřejmé, že projekt směřuje k hloubkovému auditu a definici identity značky. Nejednalo se pouze o povrchové vizuální náležitosti, ale především o snahu celkově uchopit kréda a přidanou hodnotu značky všechny tyto náležitosti zformulovat do celkového mixu, který bude reflektovat původ a povahu společnosti i jejích aspirace. Projekt tedy měl dvě velké části, a to definici identity a tvorbu návazných obsahových a vizuálních prostředků k jejímu vyjádření. V oncomedu jsme vedli sérii interních workshopů, analyzovali data, zpracovali design a vedli realizaci. V neposlední řadě jsme také školili klíčové pracovníky v následném užívání. Projekt trval téměř dva roky.

Práce na brandu je kontinuální proces. Jaké jsou další úkoly, které se do budoucna otevírají?

Je to tak, jedná se ve skutečnosti o cílený proces brand managementu a ne jednorázovou formulaci. Součástí by mělo být také nastartování interních procesů, které povedou k inovacím, vyšší konkurenceschopnosti a iniciativě vlastních zaměstnanců. Takový projekt může vést k lepší pozici na trhu, vyšší soudržnosti týmu i motivaci v zaměstnání. V principu by se mělo pracovat na všech částech dále.

Více o společnosti oncomed

Zajímalo by Vás podobné řešení komunikace pro Vaši firmu? Pojďte si s námi nezávazně popovídat!