Skip to main content
26 února, 2024

Angažovaní zaměstnanci díky interní komunikaci – HR ON-LINE KÁVA 22. března

26 února, 2024

Rádi bychom vás pozvali na HR ON-LINE KÁVU s Petrem Mikšovičem na téma Využití digitalizace interní komunikace k vyšší angažovanosti zaměstnanců, která proběhne 22. března 2024 od 10:00 h do 10:45 h. Akci pořádá Svaz personalistů ČR a přihlásit se můžete přímo na jejich stránkách pod tímto odkazem. Členové SPČR se mohou registrovat zdarma.

Prezentace se zaměří na téma, jak díky digitalizaci HR procesů posílit angažovanost vašich zaměstnanců. Digitalizace a automatizace HR procesů je jedním z aktuálních témat a priorit mnoha firem. Od implementace nových technologií přitom nejčastěji očekáváme nejen snížení administrativní zátěže, ale také snížení nákladů. Nabízí se ale otázka, zda tento vývoj nebude mít negativní dopad na naše zaměstnance, respektive na jejich angažovanost, spokojenost, výkon a případně fluktuaci.

Firemní kultura, vztahy na pracovišti a komunikace jsou jedním z nejdůležitějších faktorů angažovanosti zaměstnanců. Jestliže tedy zavádíme nové aplikace, digitalizujeme HR procesy nebo automatizujeme některé činnosti, vždy bychom si měli položit následující otázky:

 • Jak to ovlivní naši kulturu a vztahy?
 • Můžeme změny využít k posílení komunikace?
 • Jak změny udělat tak, aby nepoškodily, ale naopak posílily vztah lidí k firmě?

Přinášíme vám několik pravidel, jak HR procesy digitalizovat a při tom posílit angažovanost vašich zaměstnanců.

 1. KOMUNIKACE
  – Včas a s dostatečným předstihem informujte zaměstnance o tom, co plánujete, co se pro ně změní a jaké to může mít výhody.
 2. ZAPOJENÍ
  Zaměstnanci budou na změny lépe reagovat, pokud je zapojíte už do přípravné fáze. Stačí mít skupinu testerů nebo ambasadorů, kteří vám zprostředkují názory z různých oddělení.
 3. PODPORA
  Nezapomeňte poskytnout zaměstnancům dostatečnou podporu, pokud se mají naučit pracovat s novými digitálními nástroji jako jsou školení, návody, nabídka osobní pomoci. Zaměstnance tak získají jistotu v tom, že nové technologie zvládnou.
 4. ZPĚTNÁ VAZBA 
  Požádejte zaměstnance o zpětnou vazbu a reagujte na ni. Nefunguje něco tak, jak by očekávali? Potřebují více informací? Uvítali by nějakou změnu v procesu? Ukažte lidem, že na jejich názoru záleží, a že chcete docílit win-win řešení.
 5. HRAVOST
  Vymyslete soutěž nebo připravte vtipnou komunikaci. Lidé se rádi baví, tak proč toho nevyužít?

Těšíme se na setkání na páteční HR ON-LINE KÁVĚ 22. března kdy si řekneme více k tématu jak z digitalizace vytěžit maximum a zároveň tím posílit angažovanost vašich zaměstnanců.