Skip to main content
15 října, 2023

Aktuální témata interní komunikace 

15 října, 2023

Na začátku října jsme se s některými z vás potkali na HR Workshopu, kde jsme diskutovali aktuální trendy ve firemní komunikaci a výzvy, se kterými se HR a interní komunikace nejčastěji potýká. Z tohoto zajímavého setkání vám přinášíme to nejdůležitější

Prvním důležitým tématem, které mezi účastníky rezonovalo, byla komunikace na různorodé skupiny zaměstnanců. Ať už jde o propojení lidi v rámci různých poboček a zemí, nebo efektivní komunikaci s manažery a současně zaměstnanci na dělnických pozicích, vždy to od HR vyžaduje citlivý přístup a správné cílení informací. Naše aplikace Plusco v této oblasti určitě může usnadnit práci, protože právě cílení je její základní funkcí. Současně díky naší aplikaci můžete všechny zaměstnance okamžitě a napřímo  informovat o provozních i strategických věcech. Nemusíte tedy spoléhat na kaskádování a předejdete komunikačnímu šumu a nedorozumění. 

Druhou často diskutovanou oblastí jsou komunikační kanály. Které zvolit, aby vyhovovaly potřebám zaměstnanců i firmy a současně aby jich nebylo příliš mnoho. Jednoznačným trendem je v dnešní době počet komunikačních kanálů minimalizovat a to hned ze dvou důvodů. Spravovat více kanálů a nástrojů je pro HR časově velmi náročné a pokud není ve firmě dedikovaný člověk pro interní komunikaci, tak je to i nemožné. Současně se ukazuje, že velké množství různých kanálů není pro komunikaci ani efektivní z pohledu informovanosti lidí. Zaměstnanci totiž neví, kde co najdou, kam se podívat a každý z nich používá jiný nástroj. Díky aplikaci Plusco řada firem tento problém jednoduše vyřešila. Plusco se může stát jediným komunikačním kanálem a informační bránou firmy. 

Třetí téma, kterého jsme se na workshopu dotkli, byla komunikace s uchazeči v rámci náboru, firemní komunikace směrem ven z firmy a budování zaměstnanecké značky. O efektivním používání multimédií v HR na workshopu mluvil Tomáš Hanák ze společnosti Teraformia. Ukázal nám, jak např. video náplň práce může pozitivně ovlivnit nábor zaměstnanců a výrazně ušetřit čas HR. 

Podívejte se na video z akce:

Děkujeme všem, kteří s námi diskutovali téma Proměny firemní komunikace a těšíme se na další setkání.