Skip to main content
13 dubna, 2023

Aktuální témata a trendy v interní komunikaci 

13 dubna, 2023

V březnu proběhla konference InComms Forum 2023, jejíž hlavní téma znělo Interní komunikace v náročném období, umění pozitivních zpráv i krizové komunikace. Tato konference každý rok přináší zajímavé případové studie, nové výzkumy i technologie v oblasti firemní komunikace. Na této mimořádné události vystupovala i naše HR konzultantka Míša Bartoníková, která mluvila o výzvách a příležitostech při přechodu na digitální nástroje komunikace. Míša pro nás také shrnula nejzajímavější témata a aktuální trendy.

Komunikace hodnot a firemní kultury 

Pokud jde o téma a obsah interní komunikace, jednoznačně mezi účastníky nejvíce rezonuje firemní kultura a hodnoty. Stále více firem si uvědomuje, jak důležitá je tato oblast pro celkové fungování a výsledky firmy. A tak je pochopitelné, že komunikace hodnot a tvorba firemní kultury se dostává do centra pozornosti interní komunikace. Důležitou roli zde hrají mimo jiné lídři firem, kteří jsou hlavními nositeli hodnot a ukazují, co právě pro ně jednotlivé hodnoty znamenají, jak je žijí a jak ovlivňují jejich rozhodování.

Změny ve způsobu komunikace

Velkou výzvou pro interní komunikaci je obecně velké množství informací a zdrojů, které konzumujeme nejen v pracovním, ale i soukromém životě.  Pozornost lidí výrazně klesá, informace si vybírají a často jim nedůvěřují. Firmy tak hledají nové kanály a originální cesty, jak zaměstnance zaujmout. Snaží se mimojiné komunikaci přizpůsobit tomu, co jejich zaměstnanci používají v soukromém životě. Videa, podcasty, sociální sítě – to všechno se dnes objevuje i v interní komunikaci. 

Stále více je akcentovaná obousměrná komunikace. Už nejde jen o informování zaměstnanců o tom, co se ve firmě děje, ale o vzájemný dialog. Lidé dostávají více prostoru vyjádřit svůj názor, poskytnout zpětnou vazbu a zapojit se do firemního dění. Touto cestou se posiluje jejich vztah k zaměstnavateli a zvyšuje se také celková angažovanost

Výzva jako příležitost 

Poslední roky byla pro firmy interní komunikace velkou výzvou. Lidé pracují více z domu, některá opatření omezovala jejich setkávání se, díky událostem ve světě se zvýšila jejich potřeba jistoty a stability. To všechno klade na firemní komunikaci velké nároky. Ať už jde o manažery, HR oddělení nebo týmy marketingových specialistů, všichni museli věnovat interní komunikaci daleko více prostoru a pozornosti než tomu bylo v minulosti. Tato výzva je ale současně příležitostí ukázat, jak důležitá je komunikace ve firmě a jaké může mít přínosy. Můžeme tedy očekávat, že bude pokračovat trend zvyšování důležitosti a zaměření se na tuto oblast.