Skip to main content
28 července, 2023

5 tipů, jak díky digitalizaci HR procesů posílit angažovanost vašich zaměstnanců 

28 července, 2023

Digitalizace a automatizace HR procesů je jedním z nejaktuálnějších témat a také priorit mnoha firem. Od implementace nových technologií přitom nejčastěji očekáváme nejen snížení administrativní zátěže, ale také snížení nákladů. Velkou otázkou ovšem je, zda tento vývoj nebude mít negativní dopad na naše zaměstnance, respektive na jejich angažovanost, spokojenost, výkon a případně fluktuaci. 

Než se do digitalizace pustíte…

Firemní kultura, vztahy na pracovišti a komunikace jsou jedním z nejdůležitějších faktorů angažovanosti zaměstnanců. Jestliže tedy zavádíme nové aplikace, digitalizujeme HR procesy nebo automatizujeme některé činnosti, vždy bychom si měli položit následující otázky:

  • Jak to ovlivní naši kulturu a vztahy? 
  • Můžeme změn využít k posílení komunikace?
  • Jak změny udělat tak, aby nepoškodily, ale naopak posílily vztah lidí k firmě?   

Jak z digitalizace vytěžit maximum?

Sepsali jsme pro vás několik pravidel, jak HR procesy digitalizovat a při tom posílit angažovanost vašich zaměstnanců.

  1. KOMUNIKACE

Včas a s dostatečným předstihem informujte zaměstnance o tom, co plánujete, co se pro ně změní a jaké to může mít výhody.

  1. ZAPOJENÍ

Zaměstnanci budou na změny lépe reagovat, pokud je zapojíte už do přípravné fáze. Stačí mít skupinu testerů nebo ambasadorů, kteří vám zprostředkují názory z různých oddělení.

  1. PODPORA

Nezapomeňte poskytnout zaměstnancům dostatečnou podporu, pokud se mají naučit pracovat s novými digitálními nástroji. Školení, návody, nabídka osobní pomoci… To všechno utvrdí zaměstnance v tom, že nové technologie zvládnou.

  1. ZPĚTNÁ VAZBA 

Požádejte zaměstnance o zpětnou vazbu a reagujte na ni. Nefunguje něco tak, jak by očekávali? Potřebují více informací? Uvítali by nějakou změnu v procesu? Ukažte lidem, že na jejich názoru záleží, a že chcete docílit win-win řešení.

  1. HRAVOST

Vymyslete soutěž nebo připravte vtipnou komunikaci. Lidé se rádi baví, tak proč toho nevyužít?