Skip to main content

Společnost RETEX je ryze českou společností, která se již od roku 1950 zabývá výrobou netkaných textilií, a to zejména pro automobilový průmysl a stavebnictví. Kromě důrazu na maximální kvalitu jsou pro společnost prioritami také etika, korektnost a v neposlední řadě také udržitelnost výroby vzhledem k životnímu prostředí. Až 70 % vstupních surovin tvoří recykláty! Ročně tak společnost zpracuje na 80 milionů kusů PET lahví a 2500 t oděvů.

Reference:

„Z realizovaného průzkumu spokojenosti zaměstnanců nám vyplynula potřeba rozvoje interní komunikace a efektivnějšího přenosu a sdílení informací napříč organizací. Vzhledem k různým typům směnování zaměstnanců výroby a jejich přímých nadřízených, směnových mistrů, jsme si uvědomovali složitost včasného a přesného předávání informací o dění ve firmě. Proto jsme se rozhodli implementovat Plusco vedle dalších komunikačních nástrojů, jako jsou firemní časopis nebo info-koutky. Od zavedení Plusca jsme očekávali, že zaměstnanci budou více vtaženi a angažováni do aktuálně probíhajících či nových projektů a úkolů, budou mít informace o tom, co nás čeká, v čem jsme dobří, co se nám podařilo a naopak, na čem je nutné zapracovat a co zlepšit. Dle mého názoru mají zaměstnanci informace o tom, co se ve společnosti děje. Plánujeme po roce opět realizovat průzkum spokojenosti a věřím, že ukazatel „informovanosti“ určitě vyjde letos jinak, než vloni. Jako přínos vnímám také možnost oboustranné komunikace směrem k vedení. Zaměstnanci mají možnost elektronicky velmi jednoduše podávat podněty, návrhy ke zlepšení, dotazy a zároveň vidí rychlé odpovědi a reakce z naší strany. “

Marika Sablová , HR manažeka